Stroombanden… waar blijft het deskundigheidsvoorbehoud?

4 mei 2016

Honden opvoeden, honden trainen, oplossingen vinden voor ongewenst gedrag. Iedereen die professioneel bezig is met deze onderwerpen, weet hoeveel deskundigheid dat vraagt. Kennis over advisering, over communicatie, over leerprocessen, over welzijn, over gedrag, houdingen, stress bij (mens en) het dier. Vaardigheden op het gebied van timing, aansturing, handling. Een combinatie van praktijkervaring en theoretisch inzicht. Stamina (ook voor het bijhouden van logboeken, trainings/gedragstherapievorderingen) en fingerspitzengefühl. De juiste houding. Een goed netwerk. De bereidheid te delen en leren van elkaar. Een professie is niet voor niets een professie. En een deskundige ben je niet zo maar.

Groot was dan ook het enthousiasme van de Koninklijke Hondenbescherming toen enige jaren geleden bereidheid bleek te zijn bij de overheid om naar de inzet van deskundigheid te kijken in hondenland. Op niet zo maar een onderwerp. Nee, op het onderwerp wat al sinds jaar en dag veel emotie oproept: de inzet van ‘stroombanden’, oftewel ‘electric pulse training aids’. Eindelijk inzicht dat honden en hun opvoeding/training deskundigheid verdienen, zeker als het de inzet van deze ‘hulpmiddelen’ betreft.

Nu, vele werkuren, trainingsweken, levensmaanden van honden en zelfs jaren verder, is dat enthousiasme sterk getemperd. Recentelijk is namelijk melding gemaakt van betrokkenheid van de overheid om wetgeving te gaan invoeren over deze hulpmiddelen. Maar waar zijn de stappen om te komen tot een formulering van het deskundigheidsvoorbehoud?

Als Koninklijke Hondenbescherming gaven we meermaals onze visie op deskundigheid. En omdat de tijd rijp lijkt voor hernieuwd aanzwengelen van de discussie daarover, nogmaals op een rij:

Om op technisch correcte wijze ‘stroombanden’ te kunnen bedienen en daarbij het welzijn van de betrokken honden afdoende en objectief te kunnen monitoren, is het noodzakelijk een gedegen inzicht te hebben in:

- Behoeften en welzijnsbepalende factoren van de hond (wat de hond nodig heeft),

- Leerprincipes, leerprocessen (hoe de hond leert),

- Gedrag, houding, stresssignalen (hoe de hond “gelezen” kan worden),

- Ethiek en belangenafweging (wat “goed handelen” is in gegeven situaties).

Deze kennis komt naast de kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot de ‘stroomband’. De Koninklijke Hondenbescherming pleit daarom, om traumatische ervaringen en foutief gebruik te voorkomen, deskundigheid te waarborgen, door uitsluitend de onderstaande twee groepen toe te staan ‘stroombanden’ te bedienen en in te zetten:

- gecertificeerde kynologisch gedragstherapeuten/bij de beroepsvereniging aangesloten kynologisch gedragstherapeuten,

- politieagenten en militairen.

Onder de voorwaarde dat zij zich aantoonbaar en met succes hebben (bij)geschoold in de inzet en het gebruik van ‘stroombanden’.

 Legitimatie als gecertificeerd kynologisch gedragstherapeut/ bij de beroepsvereniging aangesloten kynologisch gedragstherapeut of politieagent/militair is gemakkelijk en vergemakkelijkt daarmee handhaving op de nieuwe wetgeving.

Fingers crossed dat de stap naar deskundigheidsvoorbehoud nu snel wordt gemaakt…

Terug naar nieuwsoverzicht