Bijtincidenten op radar Nederlandse gemeenten?

22 april 2016

Hondenbezit kan en moét een meerwaarde zijn. Een meerwaarde voor de hond, de hondenbaas en …de samenleving. Vaak is het dat ook. Helaas zijn er ook situaties waarin er niet goed voor een dier wordt gezorgd. En niet goed voor de omgeving. Honden kunnen dan onbedoeld bijten…andere dieren of mensen. Omdat de afgelopen jaren meldingen van bijtincidenten in de pers toe nemen en hierdoor het gevoel van veiligheid van de burger wordt beïnvloed, was de Hondenbescherming benieuwd hoe gemeenten naar bijtincidenten kijken en of ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rondom een landelijk protocol bijtincidenten.

Op de uitgestuurde enquête naar 391gemeenten, reageren er in totaal 115. Een groot aantal daarvan geeft aan te maken te hebben met bijtincidenten: 97. Een bijna even zo grote meerderheid geeft aan niet op de hoogte te zijn van het landelijk protocol bijtincidenten waaraan de landelijke overheid werkt. Hetzelfde aantal gemeenten geeft tevens aan behoefte te hebben aan informatie over dit protocol, 82 gemeenten geven aan behoefte te hebben aan informatie over de juridische kant van bijtincidenten. De Koninklijke Hondenbescherming bekijkt momenteel of ze – als het landelijk protocol bijtincidenten er is, een informatieve bijeenkomst over bijtincidenten kan organiseren voor gemeenten.

Op dit moment lijken er weinig gemeenten te zijn die zelf al een bijtincidenten protocol hanteren: 80 gemeenten rapporteren zelf geen protocol te hanteren en hiermee ook niet mee bezig te zijn. Een landelijk protocol kan dus van grote waarde zijn. De gesprekken aangaande dit protocol tussen de relevante partijen zijn nog volop aan de gang. De Koninklijke Hondenbescherming is blij dat er door de landelijke overheid initiatief is genomen om tot een landelijk protocol te komen en hoopt dat dit protocol ruimte zal bieden om gedragsdeskundigheid preventief of zo snel mogelijk in te schakelen wanneer er risico op bijtincidenten bij een eigenaar-hond combinatie wordt gesignaleerd.

Meer lezen over het onderwerp?
https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/03/03/gemeente-wil-bijtincidenten-voorkomen/
http://nos.nl/artikel/2098042-landelijk-onderzoek-naar-bijtende-honden-nodig.html
http://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-werkt-aan-nieuw-bijtprotocol-na-snelle-toename-gevaarlijke-honden~a4217143/
https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/01/20/inzet-gedragsdeskundigen-bij-aanpak-agressieve-honden-wenselijk/

Terug naar nieuwsoverzicht