Naar een goed doordachte aanschaf

2 maart 2016

Dat statushonden, honden die het imago van hun baas een boost geven, vaak in de problemen komen geeft noodzaak voorlichting rondom aanschaf van honden specifieker in te richten voor juist deze groep honden. Geïnspireerd door een project van de Engelse collega-organisatie DogsTrust op dit gebied, is ook in Nederland een eerste stap gezet. Een groep studenten van de Wageningen Universiteit heeft op verzoek van de Koninklijke Hondenbescherming belangrijke informatie boven water gekregen.

Status ook reden aanschaf bij Nederlandse jongeren

Leerlingen van (V)MBO-scholen zijn geïnterviewd over hun wens later al of niet een hond te bezitten. Bij zeven van de acht geïnterviewde leerlingen blijkt een zeer grote wens te zijn later een hond te bezitten. Echter, net als in het Verenigd Koninkrijk, kun je de motieven voor deze wens in eerste aanvang status gerelateerd noemen, waarbij de motieven voor jongens en meiden verschillen. 

Lesprogramma’s te vol voor ‘nog een maatschappelijk onderwerp’.

Om deze groep aspirant statushondaanschaffers te bereiken is contact gelegd met meer dan dertig scholen om te bezien in hoeverre ‘de hond’ inpasbaar is in lesprogramma’s. Die urgentie is nihil. Lesprogramma’s  zijn te vol, de focus ligt op het behalen van eindexamendoelen en bovendien zijn er andere maatschappelijke onderwerpen (drugs, drank, etc) die een hogere prioriteit krijgen.
Kortom; scholen zijn weinig tot niet geïnteresseerd in het inzetten van lesmateriaal/uren ten behoeve van meer doordachte hondaanschaf bij jongeren.

Advies van de groep

Het advies van de groep is om educatie/voorlichting toch te overwegen en wel aan MBO-ers. Niet alleen is de leeftijd van deze groep nog dichter tegen eerste aanschaf hond aan, mogelijk zijn er ook meer opties voor aansluiting op vakken en is er meer ruimte in het lesprogramma. Dit zal nader onderzocht moeten worden.

Vervolgstappen voor de Koninklijke Hondenbescherming

De Hondenbescherming zal op basis van het werk van de studenten bezien in hoeverre bij een grotere onderzoeksgroep gekeken kan worden of bij de Nederlandse MBO-jongeren statusredenen een rol spelen bij de overweging een hond aan te schaffen/houden en in hoeverre kennis van wat een hond vraagt bij hen aanwezig is. Interessant is voorts hoe de organisatie effectief kan bijdragen aan goed doordachte aanschaf bij deze doelgroep en hoe dit praktisch vorm kan krijgen.

Via hondenbescherming.nl en de sociale media kanalen van de Koninklijke Hondenbescherming wordt over de voortgang gecommuniceerd!

Met dank aan: Manon Kaak, Silvia van den Muijsenberg, Judith Ouwejan, Ingrid van Strien en Sophie Verstraeten en hun begeleider Ramona Laurentzen, die binnen een zogenaamd ACT-project (http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Faciliteiten/Onderwijsloket-WU/Stage-scriptie/Academic-Consultancy-Training.htm) een bijdrage hebben geleverd aan goed doordachte aanschaf van honden. Het volledige rapport van de studentengroep is op te vragen bij de Koninklijke Hondenbescherming.

Foto: www.nelvanwijngaarden.nl

Terug naar nieuwsoverzicht