Stressherkenning - angstaanjagend? Onderzoek onder de loep

12 februari 2016

Een goede herkenning van stress en angst in een hond is een eerste vereiste om adequaat te reageren op een stressvolle situatie voor de hond. Een hond op tijd lezen, maakt het mogelijk in te grijpen voordat er iets echt vervelends gebeurt. Een hond in het nauw maakt immers rare ‘sprongen’.

Hoe goed zijn mensen in het lezen van hun hond als het om stress en of angst gaat?

Onderzoekers aan de University of Pisa (Italië) doken in dit onderwerp (Mariti, C., et al, 2012. Perception of dogs’ stress by their owners. Journal of Veterinary behavior, 7 (4), 213-219). Ze onderzochten of hondenbezitters stresssignalen bij hun eigen hond konden herkennen. De (1.190) deelnemers werden bij dierenklinieken geworven. Middels een vragenlijst werd hen onder andere gevraagd wat ze als stresssignalen zagen en wat als gevolgen van stress, voor de honden.

Van de onderzochte personen leek meer dan 60% van de hondenbezitters te weten wat stress was en wat het gevolg ervan voor de hond was. De meest genoemde stresssignalen waren trillen, piepen, overmatig blaffen en hijgen. Subtielere signalen werden minder aangegeven. Helaas gaf ongeveer 20% van de ondervraagden aan dat ze het optreden van stress bij hun hond geen probleem vonden voor het dier.

Ook onderzoekers van Columbia University in New York hebben gekeken naar stressherkenning (Wan, M., Bolger, N., Champagne, F.A., 2012. Human perception of fear in dogs varies according to experience with dogs. PlosOne: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0051775). Zij lieten mensen video’s van honden bekijken en vroegen vervolgens via een online survey welke emotie ze daarin herkenden. Deelnemers konden kiezen tussen ‘angstig’, ‘blij’, ‘boos’, ‘neutraal’, ‘verdrietig’. De video’s toonden enkel honden die door experts waren geclassificeerd als ‘blij’ of ‘angstig’.

Aan dit onderzoek namen 2.163 mensen deel: mensen met en zonder hond, hondenprofessionals met meer of minder dan tien jaar ervaring. Meer dan 90 procent van de deelnemers herkenden blijdschap bij honden correct, ongeacht de ervaring met honden. Helaas was het met correcte herkenning van angst minder positief gesteld. Van mensen zonder hond kon slechts 35% dit herkennen, van de hondenbezitters 60% en van de hondenprofessionals 70%. Angstaanjagend is dat 17% van de niet-hondenbezitters een angstige hond als ‘blij’ labelde.

Hoewel beide onderzoeken hun beperkingen kennen, kunnen we eruit toch voorzichtig concluderen dat 60% van de hondenbezitters stress/angst bij hun honden (in enige mate) weet te herkennen. Op basis van de minder subtiele signalen. Veertig procent kan dat (nog?!) onvoldoende. En dat is toch bijna de helft. Ook het herkennen van subtielere signalen vraagt aandacht. Omdat die juist van waarde zijn bij het ‘voorkomen van erger’. En de niet-hondenbezitters… dat is een categorie om in het bijzonder in de gaten te houden. Zij lijken een angstaanjagend laag vermogen te hebben om stress/angst bij honden te herkennen. 

Terug naar nieuwsoverzicht