Dierenhoudverbod voor dierenbeulen

4 februari 2016

Uit het nieuws blijkt dat de Partij voor de Dieren voorstander is van een levenslang dierenhoudverbod voor dierenbeulen. De Partij voor de Dieren stelt dat het huisdierenverbod simpelweg kan worden ‘afgekocht’. De Partij voor de Dieren haalt hiermee inderdaad een groot nadeel aan van het houdverbod zoals dat nu kan worden opgelegd.
De rechter heeft namelijk de mogelijkheid om bij een (deels) voorwaardelijke veroordeling een bijzondere voorwaarde op te leggen in de vorm van een dierenhoudverbod. De rechter kan een houdverbod voor de duur van 10 jaar opleggen. 

Houdverbod mag niet 'afkoopbaar' zijn

Het probleem bij het houdverbod als bijzondere voorwaarde bij een deels voorwaardelijke straf, waar de Partij voor de Dieren op doelt, is dat de voorwaarde komt te vervallen bij de tenuitvoerlegging van de hoofdstraf. Een overtreder kan er dan voor kiezen de voorwaarde te overtreden. Het gevolg daarvan is dat hij zijn voorwaardelijke straf moet uitzitten, zijn voorwaardelijke taakstraf alsnog moet voldoen of de voorwaardelijke opgelegde geldboete moet gaan betalen, waarna hij vervolgens weer dieren kan gaan houden met alle mogelijke gevolgen van dien. 

Als voorbeeld: een dierenbeul krijgt 2 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Hij zit 1 jaar uit en komt dan voorwaardelijk vrij. Gedurende de proeftijd van 3 jaar mag hij geen dieren houden (bijzondere voorwaarde). Hij gaat toch weer dieren houden, waardoor alsnog het 2e jaar van de gevangenisstraf ten uitvoer wordt gelegd. Hij gaat de gevangenis in en ondergaat de hoofdstraf met als gevolg dat de bijkomende voorwaarde van destijds komt te vervallen. Hij komt de gevangenis uit en er is geen houdverbod meer.
Ander voorbeeld: een dierenbeul krijgt € 1000,- boete waarvan € 500,- voorwaardelijk met als bijkomende voorwaarde dat hij gedurende 3 jaar geen dieren mag houden. Hij gaat toch weer dieren houden, waardoor hij de boete alsnog moet betalen (€ 500,- als 2e tranche) en daarmee is de hoofdstraf ten uitvoer gelegd en komt de bijkomende voorwaarde te vervallen. Dit heeft geen voldoende afschrikwekkende werking en is een onwenselijke situatie. Het houdverbod moet niet zomaar verdwijnen als zich bepaalde omstandigheden voordoen waarvan het afhankelijk is gesteld. 

Deze mening was ook de politiek toegedaan. De toenmalige staatssecretaris deed daarom de toezegging om een houdverbod als zelfstandige straf of maatregel op te leggen bij recidivisten van dierenmishandeling. In tegenstelling tot een houdverbod als bijzondere voorwaarde is een zelfstandig houdverbod niet afhankelijk van het verwezenlijken van een bepaalde voorwaarde.
Helaas is tot op heden nog altijd niet de daad bij het woord gevoegd. Ondanks herhaaldelijk aandringen van politieke partijen en dierenbeschermingsorganisaties tot invoering van een houdverbod als zelfstandige straf of maatregel, is de overheid hiertoe (nog) niet overgegaan. De overheid is wel bezig om het huidige houdverbod als bijzondere voorwaarde te evalueren. Afhankelijk van deze evaluatie bekijkt de overheid in hoeverre een houdverbod als zelfstandige straf of maatregel noodzakelijk is. 

Recidive

Wat betreft de Koninklijke Hondenbescherming is dit zeker noodzakelijk. Uit cijfers blijkt dat in 40% van de gevallen van dierenmishandeling het om recidive gaat. Deze personen blijken dus keer op keer niet in staat om verantwoording te dragen voor de verzorging van hun huisdier. Bovendien gaat het steeds opnieuw dode of ernstige zieke dieren moeten ophalen bij dezelfde personen de desbetreffende inspecteurs niet in de koude kleren zitten. Net als de Partij voor de Dieren, vinden wij dat deze personen eigenlijk levenslang geen dieren meer mogen houden.

Zie ook het artikel in Metronieuws http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/02/dierenbeul-kan-verbod-op-huisdieren-simpel-afkopen

Terug naar nieuwsoverzicht