Verknal het niet voor de honden!

29 december 2015

Oud en Nieuw betekent champagne en vuurwerk. Feest dus voor veel mensen, maar niet voor honden, die vaak vreselijk bang zijn. En niet zonder reden, omdat vuurwerk levensgevaarlijk is voor honden.

Vuurwerkmanifest

Hoewel de Koninklijke Hondenbescherming begrip heeft voor het feit dat mensen veel plezier kunnen beleven aan het afsteken van vuurwerk, is zij van mening dat de kosten voor de samenleving en de vele dieren(bezitters) te hoog zijn. Jaarlijks lijden vele dieren onder extreme angst, niet alleen de dag van de jaarwisseling, maar ook de dagen daarvoor en -na, als er al veel knallen te horen zijn. Bovendien zijn er elk jaar weer slachtoffers te betreuren. Niet alleen onder mensen (kinderen), maar ook onder dieren vallen jaarlijks (ernstige) slachtoffers. De Koninklijke Hondenbescherming heeft zich daarom geschaard achter het online vuurwerkmanifest. De initiatiefnemers van het manifest zijn voor een verbod op consumentenvuurwerk en zien in plaats daarvan liever professionele vuurwerkshows.

Oproep: houd rekening met dieren!

Zolang er geen verbod is op het afsteken van vuurwerk door consumenten, roept de Koninklijke Hondenbescherming iedereen die vuurwerk gaat afsteken op om rekening te houden met honden. Gooi geen vuurwerk naar honden of andere dieren en gooi geen vuurwerk achteloos op terreinen, zoals tuinen e.d., waar dieren kunnen zitten. Wanneer men op het punt staat om vuurwerk af te steken en men ziet een hond naderen, wacht tot de hond op voldoende afstand is. Honden zijn vaak ontzettend bang voor harde knallen, waardoor ze getraumatiseerd kunnen raken of uit paniek weg kunnen vluchten. Iedereen die gehoor geeft aan deze oproep willen we bij deze namens alle honden hartelijk danken!

Pas op met medicijngebruik!

Verder willen we hondenbezitters die hun honden medicatie willen toedienen om de oudejaarsavond goed door te komen waarschuwen. Hondenbezitters moeten namelijk oppassen voor medicijnen met de werkzame stof ‘acepromazine’. Dit medicijn lijkt namelijk de geluidsgevoeligheid te vergroten, terwijl het dier zijn angst niet meer kan uiten omdat het medicijn de spieren verslapt. Hondenbezitters denken vaak dat het fantastisch werkt omdat ze niets meer aan hun hond zien. Wanneer de geluidsgevoeligheid door het medicijn wordt vergroot, lijdt de hond wel degelijk. Terwijl de hond dit niet kan uiten. Bijzonder hondonvriendelijk dus! Indien u medicatie voor uw hond overweegt, overleg dan met uw dierenarts over een medicijn dat de geluidsgevoeligheid bewezen niet vergroot en uw hond wel door de jaarwisseling kan helpen.

Tips en adviezen

Rond de jaarwisseling zal er een hoop geknal zijn. Om de hondenbezitter en zijn hond enigszins op weg te helpen om deze knallende avond door te komen, geeft de Koninklijke Hondenbescherming tips in dit artikel.

We hopen dat de tips helpen het voor de honden wat aangenamer te maken, zodat hondenbezitters samen met hun honden kunnen genieten van een fijne avond en een goede start van het nieuwe jaar!

Terug naar nieuwsoverzicht