Hondenbelasting zijn langste tijd gehad?

16 december 2015

‘Hondenbelasting een rare zaak’. Deze woorden zijn afkomstig van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken:  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24879268/__Plasterk__Hondenbelasting_rare_zaak__.html

De Koninklijke Hondenbescherming is blij dat de minister de belasting ter discussie stelt.
Voor veel gemeenten is de hondenbelasting een belangrijke inkomstenbron. De opbrengsten komen echter niet of nauwelijks ten goede aan honden, maar belanden in de algemene pot. En dit zet veel kwaad bloed bij hondenbezitters. De opbrengsten die in een groot aantal gemeenten moeten worden betaald, liegen er niet om. Als de opbrengsten dan niet eens ten goede komen aan de honden, maar bijvoorbeeld worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten, leidt dat terecht tot veel onbegrip en wrevel bij hondenbezitters.
Indien de opbrengsten zouden worden aangewend voor een positief hondenbeleid dat rekening houdt met de behoeften en eigenschappen van honden(eigenaren) creëert dat een veel groter draagvlak onder hondenbezitters om de hondenbelasting te betalen. Dit draagvlak is op dit moment ver te zoeken, temeer daar er op katten en andere huisdieren geen belasting wordt geheven en iedere gemeente vrij is om te bepalen of ze hondenbelasting heft en hoeveel die bedraagt.
Zolang de hondenbelasting blijft bestaan, adviseren wij gemeenten die hondenbelasting heffen, de belasting aan te wenden als doelbelasting. Zodoende kunnen de opbrengsten ten goede komen aan voorzieningen voor honden en hun eigenaren.

Terug naar nieuwsoverzicht