Bijtende honden in vizier politiek

24 september 2015

Afgelopen dinsdag heeft in de Tweede Kamer het zogeheten Verslag Algemeen Overleg (VAO) Dierenwelzijn plaatsgevonden. Tijdens dit korte debat wordt het gevoerde overleg over dierenwelzijn afgerond. In tegenstelling tot bij een algemeen overleg kunnen bij het VAO zogeheten ‘moties’ worden ingediend. In een motie spreekt de Tweede Kamer een mening uit over een bepaald onderwerp en vraagt de regering om iets te doen of iets na te laten. Een motie is niet bindend voor de regering en hoeft daarom ook niet te worden uitgevoerd. 

Voorafgaand aan de diverse politieke overleggen hebben wij als Koninklijke Hondenbescherming de politiek en de verantwoordelijke staatssecretaris gewezen op de problematiek van hond-hond bijtincidenten en daarbij aangegeven dat wat ons betreft het zogeheten ‘houderschap onder voorwaarden’ hier in Nederland serieus bestudeerd zou moeten worden. Het stellen van voorwaarden aan het houden van honden is ook in lijn met het beleid zoals dat in veel andere Europese landen is ingezet.

De steeds vaker voorkomende en meestal ook zeer ernstige bijtincidenten tussen honden is ook de politiek niet ontgaan. Zo constateert de VVD dat het voor slachtoffers van gebeten honden in veel gevallen bijna onmogelijk is om aangifte te doen bij de politie. Het blijkt dat de politie bij bijtincidenten niet goed weet hoe ze met aangiftes en meldingen om moet gaan. Dit probleem heeft de VVD bij een eerder overleg al aangestipt, waarop de staatssecretaris aangaf dat op het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gewerkt aan een landelijk protocol bijtincidenten die in iedere gemeente zou moeten gelden. Het is de bedoeling dat met het protocol ook de problemen rondom aangiftes wordt aangepakt. De VVD vraagt bij het VAO of de staatssecretaris in een brief kan aangeven binnen welke termijn een landelijk protocol is opgesteld en ingevoerd. De staatssecretaris heeft hierop aangegeven dat ze voor 1 november van dit jaar hierover een brief aan de Tweede Kamer stuurt. 

In lijn met ons idee van het houden onder voorwaarden, dient de Partij voor de Dieren een motie in, waarin ze de staatssecretaris verzoekt om te onderzoeken of het mogelijk is dat aankomende hondeneigenaren verplicht zijn om een hondencursus te volgen alvorens ze een hond aanschaffen.

De staatssecretaris ontraadt deze motie. Indien iedereen die een hond wil aanschaffen van tevoren is verplicht om een hondencursus te volgen, heeft dat niet alleen heel grote administratieve gevolgen, maar grijpt dat ook diep in op persoonlijke keuzes die mensen in hun leven maken. Nog afgezien van de enorme handhavingskosten die dit met zich mee gaat brengen, aldus de staatssecretaris.

De staatssecretaris voelt hier dus niet voor, maar het is een pré dat de politieke partijen de problematiek rondom bijtincidenten bij honden serieus neemt en ook tracht hiervoor oplossingen te zoeken. In deze zoektocht staat de Koninklijke Hondenbescherming ze graag met raad en daad terzijde. 

Terug naar nieuwsoverzicht