Dierenwelzijn in de Tweede Kamer

10 september 2015

Gisteren werd in de Tweede Kamer druk gediscussieerd over dierenwelzijn. Het overleg was een voortzetting van een eerder debat dat plaatsvond in juni van dit jaar. Bij dit eerdere debat kwam ook het onderwerp van vermeende agressieve honden ter sprake, waarbij werd gerefereerd aan een noodlottig bijtincident waarbij meerdere honden een andere hond hadden doodgebeten. In aanloop naar het overleg van gisteren had de Koninklijke Hondenbescherming de verantwoordelijke Kamerleden een brief gestuurd waarin de organisatie haar visie op de problematiek gaf en daarbij mogelijke oplossingsrichtingen opperde. De problematiek van vermeende gevaarlijke honden kwam gisteren eveneens ter sprake.

Alternatieve test en aangifte landelijk goed regelen

De Kamerleden vroegen onder meer of de staatssecretaris van mening was dat er naast het huidige risico-assessment, op grond waarvan agressieve honden worden beoordeeld, een alternatieve test moet worden ingezet om deze honden te beoordelen. Verder is het de politiek een doorn in het oog dat het voor slachtoffers van gebeten honden vaak onmogelijk is om aangifte te kunnen doen. Ten onrechte lijkt de politie dikwijls te weigeren aangiftes op te nemen. Het is daarom de wens van de Tweede Kamer dat het doen van aangifte landelijk goed wordt geregeld.

De staatssecretaris gaf aan dat ze niet twijfelt aan de kwaliteit van het risico-assessment op grond waarvan honden worden beoordeeld. Wat haar betreft hoeft er daarom geen alternatieve test te worden ingezet en/of ontwikkeld. Het is wel zo dat wordt gekeken of een aanvullend welzijnsassessment tot de mogelijkheden kan behoren.

Over de (on)mogelijkheid van het doen van aangifte heeft de staatssecretaris contact gehad met het ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit gesprek heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat er wordt gewerkt aan een landelijk protocol bijtincidenten die in iedere gemeente zou moeten worden gehanteerd. In dit protocol staat aangegeven wat te doen en/of mogelijk is bij een bijtincident, waaronder dus de mogelijkheid van het doen van aangifte.

Erfelijke problemen

In het kader van de erfelijke problematiek die met name speelt bij rashonden werden door de Tweede Kamer twijfels geuit over haalbaarheid en invoertempo van het Fairfokplan. De staatssecretaris antwoordde dat ze de uitwassen die voorkomen bij rashonden zeer verwerpelijk vindt en dat daar zo snel mogelijk een einde aan moet komen. Ze geeft daarbij aan dat de realiteit niet uit het oog moet worden verloren, en het plan wel de nodige tijd moet worden gegund. Het kost immers tijd om het tij te keren. De staatssecretaris houdt het verloop van het Fairfokplan nauwlettend in de gaten en zal, indien nodig, bij evidente fokkerijmissstanden handhavend optreden.  

Terug naar nieuwsoverzicht