Als het kalf verdronken is, dempt men de put (en dan dat nog niet eens……)

10 september 2015

Gisteren vond in de Tweede Kamer een overleg plaats over dierenwelzijn. Op de agenda stond ook het onderwerp ‘gevaarlijke’ honden. De problematiek van bijtende honden blijft altijd een actueel onderwerp getuige het betreurenswaardige nieuwsbericht op ‘Dichtbij.nl’ waarin het gaat over een jongetje dat ernstig is gebeten door een pitbullachtige. Bij het politieke debat ging het over bijtincidenten en dan in het bijzonder over het feit dat het voor slachtoffers van bijtincidenten vaak zo moeilijk is om hiervan aangifte te doen. Het nieuwsbericht op ‘Dichtbij.nl’ bevestigt dat nog maar eens. Er vanuit gaande dat het gesproken woord accuraat is weergegeven, geeft de politie in het bericht namelijk aan dat van het bijtincident geen aangifte kan worden gedaan, omdat er niet is gezien of de eigenaresse van de hond de hond had aangespoord om aan te vallen. Pas als dat was gebeurd, kon er aangifte worden gedaan.

Maar klopt deze redenering wel?

Artikel 425 kent niet alleen een eerste, maar ook een tweede lid

De politie refereert met haar argumentatie aan artikel 425 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht dat stelt dat iemand strafbaar is als hij/zij zijn hond ‘aanhitst’ om een mens aan te vallen. Maar daarmee gaat de politie voorbij aan artikel 425 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht dat een persoon strafbaar stelt die ‘onvoldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier’. Op grond van dit artikel kon de politie wel degelijk de aangifte opnemen. Het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie (OM) om te beslissen of ze de eigenaresse strafrechtelijk gaat vervolgen. Het OM moet dan onder meer bewijzen dat de eigenaresse moet hebben geweten dat haar hond gevaarlijk was. Gezien het nieuwbericht waarin staat dat de hond eerder al een meisje heeft aangevallen en een andere hond heeft doodgebeten, kan de eigenaresse waarschijnlijk moeilijk volhouden dat ze niet zou hebben geweten dat haar hond gevaarlijk was. Helaas komt het OM niet eens toe aan de vraag of ze zaak aanhangig gaat maken of niet, omdat er geen aangifte is opgenomen.

Gemeente die wacht tot er meerdere kalven in de put verdronken zijn?

Vervolgens eindigt het bericht met de opmerking dat de gemeente op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) geen aanlijn- en muilkorfverplichting kan opleggen omdat hiervoor meerdere meldingen nodig zijn. Een onbegrijpelijke en onvoorstelbare reactie van de gemeente. De gemeente geeft daarmee aan dat een hond eerst meerdere keren moet hebben gebeten alvorens ze in actie komt. Terwijl het in ieders belang is dat bijtincidenten worden voorkomen. Elk bijtincident is er één teveel! In het politieke overleg van gisteren werd aangegeven dat het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een landelijk protocol bijtincidenten. Gezien het beleid van de desbetreffende gemeente is een dergelijk protocol hard nodig. Hopelijk heeft het protocol een preventieve insteek, teneinde bijtincidenten te voorkomen. Voor het gebeten kind komt het protocol te laat, maar hopelijk trekken gemeenten en de politiek lering uit het incident en wordt alles in het werk gesteld om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. 

Terug naar nieuwsoverzicht