Vechthonden: enkel verliezers

20 juli 2015

Afgelopen vrijdag was het publiek in het centrum van Den Haag getuige van de problematiek rondom vechthonden in Nederland. Een gezelschapshondje werd ernstig gebeten door een andere hond. De gezelschapshond overleed aan zijn verwondingen. Er was geestelijk en lichamelijk letsel bij de betrokken mensen en de politie zag zich genoodzaakt de bijtende hond af te maken.

 Met vechthonden in Nederland zijn er enkel verliezers

Dit artikel beschrijft allereerst het leed en verlies aan de kant van de samenleving. Daarna gaat het in op het leed aan de kant van de vechthonden. Om te besluiten met mogelijke oplossingen voor al dit leed.

Vechthonden maken meer schade dan je lief is

Waarom zijn juist vechthonden een groot risico voor de samenleving? Het oorspronkelijk doel van vechthonden, maakt dat ze qua fysiek jarenlang geselecteerd zijn op een bespierd en atletisch lichaam en een sterke kaak(kracht). Mentaal hebben ze een fenomenale gedrevenheid, een sterke focus in en op een gevecht dat gericht is op het snel toebrengen van grote schade aan de opponenten. De aanvallen worden voorafgegaan door weinig tot geen waarschuwende signalen.

De invloed van deze erfelijke basis wordt door verantwoorde eigenaars opgevangen door een goede socialisatie en gewenning, gecombineerd met een goede opvoeding en verstandig houderschap. Daarnaast zijn er rasverenigingen die al langere tijd werken aan het bijstellen van die erfelijke basis. Toch is die erfelijke basis bij veel vechthonden vaak nog sterk aanwezig. Zeker als bij de fok niet gewerkt is aan het terugdringen van de erfelijke vechteigenschappen of als de eigenaar niet weet hoe hij zijn hond verantwoord moet houden, maakt dit dat - als een vechthond bij een gevecht betrokken is - de schade groter is dan bij een gemiddeld ander type hond.

Het is niet de schuld van de honden!

Wij mensen hebben immers gekozen dit type hond te creëren. Wij hebben het natuurlijke gedrag omgebogen en uitvergroot naar gedrag dat wij graag wilden zien. Het is in wezen niet anders dan de selectie op korte snuiten, vele rimpels en bolle ogen waar tegenwoordig zoveel aandacht voor is. De uiterlijke extremiteiten waar honden onder lijden hebben wij gecreëerd, maar ook de mentaal gemankeerde honden zoals de vechthonden hebben wij gemaakt.  Het is niet alleen de samenleving, maar ook de hond die daaronder lijdt, zoals verderop in dit artikel te lezen is.

Dat de schade fors is, blijkt uit de vele voorbeelden van situaties waarbij vechthonden betrokken zijn en zeer ernstige schade is toegebracht aan andere honden. Er zijn veel trauma’s in Nederland, bij zowel gebeten honden die het overleefd hebben, als bij hondenbezitters, als bij getuigen van deze nare incidenten.

Zijn er dan geen lieve vechthonden? Natuurlijk kunnen vechthonden ook lief zijn. Zeker voor eigenaars die bewust voor deze hond kiezen, is het vaak helemaal hún hond. De hond is sportief, aanhankelijk en speels voor de eigenaar en diens gezin. Naar andere honden toe, is echter altijd voorzichtigheid geboden. Een verantwoorde eigenaar weet dit. De problemen voor de samenleving en de hond ontstaan pas echt bij onverantwoord hondenbezit.

Relatief meer onverantwoord hondenbezit van vechthonden

Hoewel er te weinig onderzoek naar is gedaan, meldt vrijwel iedereen die professioneel met honden werkt, dat vechthonden kwetsbaar lijken te zijn voor een aanschaf door onverantwoorde hondenbezitters. Dit zijn mensen die in een impuls een hond aanschaffen, op de verkeerde gronden of met te weinig kennis en vaardigheden om een hond, en zeker een vechthond, een goed leven te bieden.

Dat is bijzonder vervelend. Voor de betrokken honden, voor de samenleving en ook voor verantwoorde bezitters van vechthonden, die lijden onder het imago dat ontstaan is bij vechthonden, terwijl zij hun hond een fantastisch leven bieden en zorgen dat de samenleving geen hinder, maar juist profijt heeft van hun keuze om een hond te houden.

Waaraan is te merken dat vechthonden vaker bij onverantwoorde hondenbezitters terecht komen, dan andere honden?

Allereerst komen deze honden vaker terecht in situaties van verwaarlozing en mishandeling. Daarnaast hebben deze honden de dubieuze titel ‘meest voorkomend in het asiel’ overgenomen van Jack Hussels, kruisingen van Jack Russells en gelijkende honden. Waar die ‘Hussels’ op retour zijn, komen vechthonden steeds vaker in het asiel terecht. Dat is extra vervelend voor deze honden, omdat hun energieke en sportieve inborst, tezamen met hun reactieve karakter maakt dat – hoe goed het asiel zijn best ook doet – de honden slecht kunnen aarden in de vaak drukke asielomgeving.

Voor de hond is het dus wellicht helemaal zo leuk niet om als vechthond geboren te worden. Er is meer risico om ‘in verkeerde handen te vallen’, met als gevolg  meer welzijnsriscio en meer kans op een ongelukkig hondenleven.

Wat wil een hond?

Wat wil een hond, elke hond, dus ook een vechthond? Een hond wil een leven in wel-zijn: een gezond en fit lijf, genoeg passende activiteit én rust, een veilige omgeving, gezelschap, goede voeding en zorg. Voor veel vechthonden zou zo’n leven wel eens minder bereikbaar kunnen zijn dan voor andere honden.

Hoe kunnen we voor verbetering zorgen, voor de honden, hondenbezitters en de samenleving?

De Koninklijke Hondenbescherming denkt dat het tijd is voor houderschap onder voorwaarden. (https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/02/03/huishond-op-de-positieflijst/) Voor elke hondenbezitter zou het verplicht moeten zijn om op cursus te gaan over en met zijn hond. Op de schouders van houders van vechthonden rust echter een extra verantwoordelijkheid. Houderschap onder voorwaarden zal voor elke hond een welzijnsverbetering betekenen, zeker als de kwaliteit van cursussen op hondenscholen/verenigingen gegarandeerd kan worden.

Dan is er het erfelijk startpakket van de vechthond. Wij mensen hebben de vechthond gemaakt en daar lijdt hij onder in de samenleving van vandaag de dag. Het is daarom ook onze verantwoordelijkheid om het dier bijvoorbeeld een beter passende gedragsaanleg te geven. Veel rasverenigingen van een vechthondenras zijn daar al geruime tijd – en met succes – mee bezig. Door ouderdieren zorgvuldig te kiezen en door hoogkwalitatieve gedragstesten in te zetten bij die selectie kan veel vooruitgang geboekt worden. Mits de hondenbezitter juist deze honden kiest en niet langer honden koopt bij fokkers die onvoldoende oog hebben voor gedrag, gezondheid en de start van de pups.

Houderschap onder voorwaarden kan een grote sprong voorwaarts betekenen. Net als goede, op de doelgroep toegespitste en bereikbare voorlichting die een realistisch beeld van vechthonden en hun behoeften geeft. Pups van vechthonden verkopen onder het mom van ‘geweldige gezinshonden’ zonder daarbij te vermelden dat het managen van een dergelijke hond in een druk land als Nederland niet eenvoudig is, is mensen een rad voor ogen draaien en hondenwelzijn benadelen.

De overheid kan haar rol pakken door een landelijke database voor bijtincidenten te realiseren omdat meten nu eenmaal weten is en op basis van cijfers een beter plan van aanpak gerealiseerd kan worden.
Daarnaast roept de Koninklijke Hondenbescherming de overheid op om nog eens goed naar de wetgeving te kijken die er is ter voorkoming van een bijtincident en bij het zich voordoen daarvan. Tot slot lijkt winst te halen door handhaving van opgelegde maatregelen te intensiveren en een koppeling te realiseren van informatie tussen gemeenten onderling wat opgelegde maatregelen betreft.

Oplossingen. Soms wil je nog meer dan anders dat een oplossing zo uit de mouw te schudden is. Zeker als de leedlast voor zo veel mensen en dieren zo groot is. Houderschap onder voorwaarden – verplichte cursus – kan een goede eerste stap zijn in de richting van verbetering.

De oplossingen voor de vechthondenproblematiek zullen echter niet eenvoudig zijn. Het valt of staat voornamelijk op de wil van het individu om het voor mens en dier beter te maken, op het vermogen om emotie opzij te zetten in het belang van discussie en oplossingen. Op het vermogen om te kijken naar wat de ander wil en nodig heeft. Mens én dier.

Meer lezen?

http://www.doggo.nl/artikelen/hondenrassen/vechthonden-in-ere-hersteld.php

https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/04/01/de-knuppel-het-hondenhok/

https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/06/25/gevaarlijke-honden-de-tweede-kamer/

https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/01/20/inzet-gedragsdeskundigen-bij-aanpak-agressieve-honden-wenselijk/

Wat doet de Koninklijke Hondenbescherming?

Uiteraard neemt de Koninklijke Hondenbescherming niet alleen deel aan discussies over het onderwerp, maar probeert ze ook overleg met belangrijke partijen te initiëren. Verder steunt de organisatie Dutch Cell Dogs, die jaarlijks voor vele stoere honden een fantastisch nieuw thuis realiseert, door (onder andere) deze honden te (her)opvoeden tijdens hun asieltijd. Tot slot onderzoekt ze momenteel welke projecten zij in de toekomst kan vormgeven ten behoeve van oplossingen voor de vechthonden problematiek.

NB. In dit artikel wordt gesproken over vechthonden. Daarmee wordt gedoeld op honden die van oorsprong gefokt zijn op vechtdoeleinden. Vandaag de dag worden deze honden soms voor dat doel, maar vaker als gezelschaps- en/of sporthond gehouden. De jarenlange selectie op vechten is bij deze honden echter niet zo maar verdwenen, vandaar dat deze titel in dit artikel voor deze honden wordt aangehouden.

Terug naar nieuwsoverzicht