Guitige Funny

19 mei 2015

De toestroom met bejaarde honden naar de Oude Kwispelaar gaat onverminderd voort. Gelukkig worden er ook weer veel honden uitgeplaatst waardoor er plaats komt voor nieuwe aanwas. Geplaatst de laatste dagen: Chico, Peer en Flip, die samen mochten blijven en Cockertje Hobbit.
De nieuwe instroom van de afgelopen twee weken stel ik graag aan u voor in de volgende berichten.

Funny is een dertien jaar oud gladharig Fox Terriertje. Ze woonde samen met een oudere man die wegens ziekte zo veel tijd door moest brengen in het ziekenhuis dat het voor hem en zijn familie te belastend werd Funny te moeten verzorgen. Funny is een dik hondje, bijna geheel wit en heeft een guitige expressie. Ze heeft recentelijk een flinke gebitssanering ondergaan en heeft nog maar weinig gebitselementen over. Ze leeft op het moment samen met Tommy en Kadja en kan het met beide prima vinden. Ze is het gewend om naast een rollator te lopen. De familie beschrijft haar als een heel gezellig en probleemloos hondje dat iedereen vriendelijk bejegend. Een ideaal hondje voor iemand die op zoek is naar een gezellig en goedgehumeurd hondje.

Terug naar nieuwsoverzicht