Koninklijke Hondenbescherming wijst gemeente IJsselstein op beter hondenbeleid

14 mei 2015

N.a.v. het nieuws dat de gemeente IJsselstein haar hondenbeleid zal aanscherpen, heeft deze organisatie een brief aan de betreffende gemeente gestuurd.

Aanscherpen van het hondenbeleid zal namelijk gaan inhouden dat honden nergens meer mogen loslopen en dat de hondenpoep overal moet worden opgeruimd, met uitzondering van een aantal aangewezen uitrenveldjes.

In de optiek van de Koninklijke Hondenbescherming werken te rigoureuze regels averechts. Een beleid dat gericht is op het ontmoedigen van hondenbezit door middel van ge- en verboden kan immers niet op steun van de hondenbezitter rekenen. Dit is anders als de hondenbezitter op een positieve manier wordt benaderd met een beleid waarin met hun wensen en behoeften rekening wordt gehouden.

En waarom zou een gemeente hondenbezitters niet positief benaderen? Het merendeel van hen is immers niet alleen goede burger, maar juist extra gezond (en dus kostenbesparend) juist vanwege dat hondenbezit.

Het is vaak een minderheid van mensen met algemeen antisociaal gedrag dat overlast veroorzaakt.

Losloopgebieden
Eén van die wensen en behoeften van de gemiddelde hondenbezitter zal zijn dat er goed bereikbare en veilige losloopgebieden zijn, waar geen aanlijnplicht geldt voor de hond. Beweging voor de hond is van groot belang voor zijn lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het houdt hond (en baas!) fit en zorgt voor het voorkomen van verveling en dus ongewenst gedrag als blaffen.

Opruimplicht
Gezien het aantal mensen en honden in Nederland dienen we goed rekening met elkaar te houden teneinde overlast te voorkomen. Om poepoverlast te voorkomen dient in onze optiek een verantwoordelijke hondenbezitter niet alleen zijn hond goed op te voeden, maar ruimt deze ook de ontlasting van zijn hond op.

Voorlichting, bijvoorbeeld middels de ‘Ruim je rot-app’ is belangrijk om overlast te voorkomen, maar ook de aanwezigheid van voldoende afvalbakken om opgeruimde poep in te kunnen deponeren.

Samenwerking
In de brief aan de gemeente IJsselstein roept de Koninklijke Hondenbescherming tot slot op samenwerking op te zoeken met hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Inspraak, naar elkaar luisteren. Het ligt aan de basis van rekening houden met elkaars wensen.

Downloads

'Positief hondenbeleid in 10 punten

Hondenpoep onnodige ergernis nummer 1

Terug naar nieuwsoverzicht