Utrasoon ultraslecht?

3 mei 2015

Ze lijken steeds populairder te worden, ultrasone “dierverjagers”. Deze apparaten produceren hoge tonen die voor veel mensen niet hoorbaar zijn. Voor kinderen, jongeren en dieren zijn ze echter wel hoorbaar.  Met irritatie en/of pijn als gevolg.

Over apparaten die hoge tonen verspreiden, is sinds jaar en dag ophef. Zo is de zogenaamde “Mosquito”, die ingezet wordt in winkelcentra tegen hangjongeren, reeds lang een discussiepunt. In 2008 is door de minister het standpunt ingenomen dat het apparaat “nodig noch wenselijk” is. Gemeenten die de apparaten aanbrengen, zouden de grondwet schenden.

Het meldpunt schadelijk geluid vraagt recentelijk aandacht voor de hinder die mensen kunnen ondervinden van “dierverjagers”. Volgens hun gegevens moet de politie tientallen keren per jaar bemiddelen in burenruzies door het hinderlijke geluid. De materie is extra lastig omdat niet iedereen het geluid waarneemt. Ouders met kinderen snappen daarom soms niet waarom een jong kind zich vreemd gedraagt, terwijl dit kind veel last kan hebben van het geluid. Heel vervelend.

En dan hebben we nog niet eens gekeken naar dieren die niet van het geluid kunnen vluchten. Een hond in een tuin, een kat die vanuit een woning het geluid waarneemt, maar hier niet van weg kan, zal letterlijk “horendol” worden. Bijzonder dieronvriendelijk!

Is er geen andere oplossing om dieren uit een gebied weg te houden? Natuurlijk wel! Met wat meer inzet is het mogelijk om dierenwelzijn te waarborgen en burenruzie te voorkomen. Ga een gesprek aan met de eigenaar van het dier dat ongewenst op bezoek komt en maak de tuin minder toegankelijk en minder interessant voor het betreffende dier. Zo werk je aan een structurele oplossing, zonder het dier (dat er ook niets aan kan doen dat zijn eigenaar blijkbaar onvoldoende voor hem zorgt) of buren (kinderen!) getroffen worden, die niets met de overlast van doen hebben. Het vraagt wat meer, maar zorgt voor een beter gevoel, betere contacten met de buren en een minder lege portemonnee. 

Terug naar nieuwsoverzicht