De “vijftien weken”-regel

1 april 2015

Sinds eind vorig jaar mag een pup pas vanaf vijftien weken de Nederlandse grens over. Een regel die is ingesteld als gevolg van het importeren van hondsdolheid met buitenlandse zwerfhonden.

Ernstige ziekte voor mens en dier

Hondsdolheid is een dodelijke ziekte voor mens en dier. Wanneer hondsdolheid bij een dier wordt vastgesteld moet iedereen die met dat dier in contact is geweest onderzocht worden. Dieren uit de omgeving worden meestal afgemaakt. Een nare ziekte dus, die bij vaststelling enorme effecten geeft, ook voor de omgeving.

Inenting voorkomt ellende

Hondsdolheid kan voorkomen worden door inenten. Bij pups kan deze inenting met twaalf weken gezet worden. Drie weken later is de hond “beschermd” tegen de ziekte. Vandaar de “vijftien weken”-regel. Door deze regel kan Nederland zijn “rabiësvrije status” behouden en wordt veel leed voorkomen.

Drempel voor illegale fokkerij?

Een tweede voordeel van de regeling kan zijn dat illegale fokkerij mogelijk wordt tegengegaan. Hoewel de regeling niet is ingesteld om deze handel dwars te zitten, wordt ze mogelijk tegengewerkt doordat juist bij illegaliteit vaak niet goed wordt gekeken naar het voorkomen van ziekten/inenten.

Veel pups uit de illegale handel komen  uit het buitenland. Met de nieuwe regeling is het invoeren van pups onder de vijftien weken illegaal. In hoeverre de hondenhandel zich hier door laat tegen houden, valt nog te bezien. Voldoende handhavingscapaciteit zal daarbij zeker ook een must zijn!

Langer bij de fokker

Er is echter ook een “maar” aan de regelgeving. Dat pups nu tot vijftien weken niet de grens over mogen heeft ook invloed op met zorg gefokte dieren van verantwoorde fokkers. Bijvoorbeeld voor dieren die als werkhond (hulphond) ingezet zullen gaan worden.  De “oplossing” lijkt het bij de fokker houden tot vijftien weken van dieren die naar een buitenlandse nieuwe eigenaar gaan. De overheid  plant daarom op dit moment geen ontheffingsregelgeving. Maar is het bij de fokker blijven wel een goede oplossing?  Of kleven er nadelen aan?

Culturele verschillen

Helaas kleven er nadelen aan langer bij de fokker blijven. Nadelen die een grote invloed kunnen hebben. Ten eerste heeft elke omgeving zijn eigen “cultuur”. Waarmee we niet doelen op Nederlandse klompen, Spaanse siësta’s of Duitse bierfeesten, maar op een lokale leefcultuur en typische omgeving. Reken maar dat er - ondanks dat onze werelden wereldwijd steeds dichterbij lijken te komen - nog grote verschillen zijn tussen gebieden. Zijn er bijvoorbeeld wel of niet (landbouw)huisdieren in de omgeving? Is er wel of geen verkeer? Is het een geluidsarme of geluidsrijke omgeving? Hoe is de culturele omgang met honden (meer of minder aanraking/contact)? Al deze verschillen zullen veel invloed hebben op hoe een pup zijn leven start.

Sociaal worden en wennen

Een pup heeft namelijk een beperkte periode waarin hij “gewoon” kan worden aan allerlei zaken en “sociaal” kan worden ten opzichte van andere levende wezens. De omgeving waarin de hond in die “gevoelige periode” verkeert, heeft dus heel veel invloed op de toekomst van het dier. Een goed doorgebrachte gevoelige periode geeft een grotere kans op goed welzijn, een hondenleven lang. Daarnaast vermindert het ook angst, prooigedrag en agressie bij de hond. Wat niet alleen van invloed is op welzijn van het dier, maar ook bepaalt of de hond een fijne kameraad is voor zijn eigenaar en of het maatschappelijke meerwaarde of juist maatschappelijk risico veroorzaakt.

Te veel pups te weinig aandacht

Een tweede punt is dat het heel veel tijd kost om een pup een goede start te geven. Het wennen en socialiseren, maar ook het zindelijk maken bijvoorbeeld vragen tijd en aandacht. Wanneer een fokker na acht weken veel pups langer moet aanhouden, kan dit een te grote klus zijn. Waardoor de honden een suboptimale start hebben.

Dan maar geen honden uit het buitenland?

Het lijkt een simpele oplossing om dan maar geen honden meer uit het buitenland te laten komen. Zoals zo vaak, is de werkelijkheid niet zo “makkelijk” als iets op het eerste oog lijkt. Niet alleen zijn er voor mensen goede redenen om een hond van een bepaalde fokker te willen betrekken. Ook is het voor het uitwisselen van “erfelijk materiaal” van belang. Veel rassen en typen kampen met de invloed van een te kleine groep van fokdieren. Dit kan tot inteelt en nare ziekten leiden. Juist daarom is het kiezen van een hond van een andere “lijn” of fokker belangrijk. Landsgrenzen zouden daarbij geen belemmering moeten vormen.

En die pups die gered moeten worden?

Het moge duidelijk zijn dat de “vijftien weken”-regel voor verantwoord gefokte pups vervelende effecten kan hebben. Maar hoe zit het met de “zwerfhonden” in het buitenland? De regelgeving is veroorzaakt door het ondoordacht naar Nederland halen van “zwerfhonden” die niet hondsdolheidvrij waren.

Hoewel het zou kunnen zijn dat de regelgeving een remmend effect heeft op malafide hondenhandel (wat zich nog moet uitwijzen), kan het voor “zwerfpups” desastreus zijn. Als deze honden uit een omgeving komen die arm aan prikkels is, worden deze pups te weinig gewend en sociaal aan alles wat ze gewoon moeten gaan vinden. Worden ze met vijftien weken vervoerd, dan is hun belangrijke “gevoelige periode” onvoldoende benut. Het gevolg kan een leven vol angst zijn.

Haken en ogen

De “vijftien weken”-regel heeft dus meer haken en ogen dan de overheid wellicht vermoedt. Hoewel de regelgeving op grote problematiek mogelijk positief kan ingrijpen, namelijk op het voorkomen van hondsdolheid en het tegengaan van illegale hondenhandel; wordt een (kleine maar)  specifieke groep van verantwoorde hondenhouders en fokkers  onevenredig benadeeld.

De Koninklijke Hondenbescherming roept de overheid daarom op om een “ontheffingsregel” te overwegen voor de specifieke groep die hierboven is genoemd, de invloed van de “vijftienweken”-regel op hondenhandel te monitoren, te zorgen voor voldoende handhavingscapaciteit en met stichtingen die “zwerfhonden” importeren in gesprek te blijven over optimale hulp aan “zwerfdieren” en de voor- en nadelen aan het importeren van honden.

Terug naar nieuwsoverzicht