Hoe zit het met aaien?

24 maart 2015

Eerder vandaag heb je kunnen lezen dat de Koninklijke Hondenbescherming het “Aai-me-niet”-register heeft gelanceerd.

Maar hoe zit het eigenlijk met aaien?

Waarom willen mensen wel aaien en honden niet altijd geaaid worden? Honden zijn groepsdieren, maar ze stammen niet af van apen. Daarom houden ze niet van aaien en knuffelen, zoals mensen dat doen. Contact is belangrijk voor elke hond. Maar aaien en knuffelen is voor veel honden niet de favoriete vorm van contact maken. Samen zijn, tegen elkaar aan liggen of samen op avontuur gaan, is voor veel honden een fijnere manier van contact maken.

Natuurlijk zijn er notoire knuffelkonten, die ook aaien en knuffelen prima doorstaan of leuk vinden. Toch toont het merendeel van de honden in min of meerdere mate stresssignalen, zeker bij knuffelen en bij contact door vreemden. Kijk maar eens of je tijdens of na knuffelen bij een hond een van deze signalen ziet: puntje van de tong uit de bek steken, lippen aflikken, plotseling gaan hijgen, uitschudden. En let ook eens op of een hond drukker of juist stiller wordt na een knuffel of zich afwendt of wegloopt van de “knuffelende mens”. Als je eenmaal op deze signalen gaat letten, gaat er een wereld voor je open.

Daarnaast zijn er veel honden die pijn hebben, slecht zien/horen (en dus schrikken) of geconcentreerd met hun baas bezig zijn. Wil je contact maken met een hond? Vraag dan altijd aan diens baas of de hond dat ook wil. En op welke wijze je de hond een plezier doet met contact. Laat het initiatief om je te naderen altijd bij de hond liggen. Komt hij niet naar je toe, loopt hij van je weg, is hij heel druk of juist heel stil? Dan wil de hond op dat moment even geen contact.

Door te vragen en goed te leren kijken naar een hond, kun je honden een groot plezier doen!

Initiatieven die de aandacht richten op “contactwensen” van de hond of zijn eigenaar:

www.aaieneerstvragen.nl

www.gelehond.nl

En denk eraan dat een werkhond met een dekje waarop staat “niet aaien”, dat met een belangrijke reden draagt. Een hond die aan het werk is, is geconcentreerd bezig met zijn taak en zijn eigenaar. Hoe goed bedoeld ook, aandacht van vreemden kan dan erg afleiden. Kijk, en verwonder je dus over de bijzondere taak die deze honden verrichten, maar doe ze een groot plezier door ze niet te aaien. 

De Koninklijke Hondenbescherming heeft Comic House een drietal stripjes over het onderwerp laten maken. Je vindt ze hieronder en in de sociale mediakanalen.

Aai me niet Aai me niet Aai me niet

Terug naar nieuwsoverzicht