Dank aan onze leden voor het invullen van de ledenenquete

12 maart 2015

In het nieuwsmagazine van januari plaatsten we een ledenenquête. Velen van u hebben deze ingestuurd. Fantastisch, want zo helpt u ons de toekomst van onze vereniging vorm te geven en te bepalen waar we ons als goed doel vooral op moeten richten. 

We zijn nu actief met het verwerken van de gegevens en gebruiken die bij het vormgeven van het meerjarenbeleidsplan dat vanaf 2016 actief zal worden. 

Heel hartelijk dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld!

Gisteren heeft de verloting van de cadeaubon onder de inzendingen plaatsgevonden. Mevrouw de Goede-van Hoorn is de gelukkige en zal de bon binnenkort in de bus ontvangen!

Terug naar nieuwsoverzicht