Gemeente wil bijtincidenten voorkomen

3 maart 2015

Gebiedsverbod voor hondeneigenaren

Na het vreselijke bijtincident waarbij een labrador is doodgebeten door zes agressieve honden, neemt de gemeente Katwijk maatregelen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Zo wil de gemeente een gebiedsverbod afkondigen voor eigenaren van bepaalde agressieve honden die voor overlast zorgen of de eigenaren helemaal verbieden om nog langer honden te houden.

Het is uiteraard te prijzen dat de gemeente Katwijk maatregelen treft om de veiligheid voor andere dieren en mensen te waarborgen. Het blijft echter een beetje de vraag in hoeverre er echt preventief kan worden opgetreden. Een eigenaar moet minimaal één keer in de fout zijn gegaan met zijn hond wil hij/zij een dergelijke maatregel krijgen opgelegd. Dit is eigenlijk een onwenselijk uitgangspunt. Incidenten vóór zijn is immers in het belang van mens en hond.

Preventief optreden met behulp van gedragstherapie

Naar aanleiding van een klacht zou in onze optiek een gemeente daarom direct een onderzoek moeten instellen waarbij de eigenaar, klager en eventueel omwonenden worden benaderd met een aantal vragen over de hond door een bevoegde ambtenaar. Afhankelijk van de beantwoording van deze vragen schakelt de gemeente een gedragsdeskundige in die samen met de ambtenaar de situatie gaat bekijken. De gedragstherapeut kan hierbij een gedragstest inzetten als hulpmiddel om de hond te beoordelen. Levert de hond mogelijk gevaren op dan kunnen maatregelen worden getroffen om ongelukken te voorkomen. En bij mogelijke maatregelen kan gedacht worden aan aanlijnen, muilkorven, gedragstherapie, verbod om op openbaar terrein te komen en eventueel gedwongen herplaatsing (in het uiterste geval en als de eigenaar op geen enkele wijze medewerking wenst te verlenen). Het blijft uiteraard heel lastig om preventief op te kunnen treden, omdat er iets wordt ondernomen naar aanleiding van “een klacht”. Maar ligt er een klacht en zijn er nog geen “slachtoffers” gevallen, dan kan met behulp van bovenstaande richtlijn een ernstig bijtincident worden voorkomen. Zoals gezegd kunnen gedragstherapeuten hierbij een belangrijke rol spelen. Hondencoach Yolanda Bes maakt zich binnen de gemeente Soest, waar eveneens een noodlottig bijtincident plaatsvond, hier ook voor sterk. Zie: https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/01/20/inzet-gedragsdeskundigen-bij-aanpak-agressieve-honden-wenselijk/

Strafrecht

Tevens is er een koppeling te maken met het strafrecht. De eigenaar waarvan de hond als “gevaarlijk” is aangemerkt, moet namelijk een aantal maatregelen nemen om ongelukken te voorkomen. Tegen de eigenaar die de opgelegde maatregelen negeert of overtreedt, waardoor het mogelijke gevaar van een bijtincident zich ook verwezenlijkt, kan strafrechtelijk worden opgetreden en wel op grond van artikel 425 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel voorziet in een strafbaarstelling van de hondeneigenaar, indien deze ”niet voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk die”. Deze strafbaarstelling legt een zorgplicht bij de eigenaar. De overtreder van deze zorgplicht kan met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie (€ 8.100) worden gestraft. De strafverzwaring waarmee de eigenaar aansprakelijk kan worden gesteld op grond van dit artikel kan een duidelijke preventieve werking hebben naar andere hondenbezitters.

Houderschap onder voorwaarden (?)

Verder raakt het voorstel van de gemeente Katwijk, waarbij ze eigenaren wil verbieden nog langer honden te houden, aan de meer bredere discussie of aan het hondenbezit überhaupt niet bepaalde voorwaarden moeten worden verbonden. Zie hiervoor ons eerdere artikel: https://hondenbescherming.nl/nieuws/2015/02/03/huishond-op-de-positieflijst/

De Koninklijke Hondenbescherming lijkt het in elk geval waardevol om de houder in beeld te brengen bij ernstige incidenten en niet alleen de hond. En hoe eerder dit kan, hoe beter het is voor alle betrokkenen. 

Terug naar nieuwsoverzicht