Verbod op stroom – eindelijk een stroomversnelling?

1 maart 2015

Bij de Koninklijke Hondenbescherming ontvangen we vaak verbaasde reacties van hondenliefhebbers. “Een verbod op gebruik van de stroomband, is dat er dan nog steeds niet?”

Buurlanden wel, Nederland loopt achter

Helaas niet. Vorig jaar was er sprake van een verbod op gebruik voorwerpen/apparatuur waarmee een pijnlijke prikkel aan dieren kan worden toegediend. Dit verbod is toen echter niet in de wet opgenomen. Anders dan in landen als Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, of Zwitserland, is een verbod op “stroombanden” in Nederland dus nog niet van kracht.

Conceptwetgeving binnenkort naar de Tweede Kamer

Binnenkort gaat wel een concept wetstekst naar de Tweede Kamer. Deze tekst verbiedt in principe de inzet van voorwerpen/apparatuur waarmee een pijnlijke prikkel kan worden toegediend. Het gebruik is dan enkel toegestaan:
- met als doel een gerechtvaardigde verandering in het gedrag van een dier te bewerkstelligen,
- ter voorkoming gevaar/aantasting welzijn,
- als het gebruik van de apparatuur geschiedt onder verantwoordelijkheid van een “deskundige”.

 Een stap in de goede richting

In de optiek van de Koninklijke Hondenbescherming is het lovenswaardig dat de Nederlandse overheid heeft besloten een eerste stap te zetten in het uitbannen van voorwerpen en apparatuur waarmee pijnlijke prikkels aan dieren - die zich in een kwetsbare positie bevinden ten opzichte van de mens - kunnen worden toegediend.

Zorg over deskundigheid

De organisatie is echter bezorgd over de borging van “deskundigheid”. Juist deze borging zal bepalen of er een stap voorwaarts wordt gemaakt of niet.

Om op technisch correcte wijze “stroombanden” te kunnen bedienen en daarbij het welzijn van de betrokken honden afdoende en objectief te kunnen monitoren, is het noodzakelijk een gedegen inzicht te hebben in:
- Behoeften en welzijnsbepalende factoren van de hond (wat de hond nodig heeft),
- Leerprincipes, leerprocessen (hoe de hond leert),
- Gedrag, houding, stresssignalen (hoe de hond “gelezen” kan worden),
- Ethiek en belangenafweging (wat “goed handelen” is in gegeven situaties).

Deze kennis komt naastde kennis, houding en vaardigheden met betrekking tot de “stroomband”, waarvoor het ministerie een cursus voorstelt. Het is onwaarschijnlijk dat bovengenoemde vier kennisgebieden in een “cursus” voldoende aan bod kunnen komen. De Koninklijke Hondenbescherming pleit daarom, om traumatische ervaringen en foutief gebruik te voorkomen, deskundigheid te waarborgen door uitsluitend de onderstaande twee groepen toe te staan “stroombanden” te bedienen en in te zetten:
- gecertificeerde kynologisch gedragstherapeuten/bij de beroepsvereniging aangesloten kynologisch gedragstherapeuten,
- politieagenten.

Onder de voorwaarde dat zij de door het ministerie voorgestelde cursus met succes hebben gevolgd en zich bijscholen.

Legitimatie als gecertificeerd kynologisch gedragstherapeut/ bij de beroepsvereniging aangesloten kynologisch gedragstherapeut of politieagent is gemakkelijk en vergemakkelijkt daarmee handhaving op de nieuwe wetgeving.

Een tweede punt met betrekking tot deskundigheid is de inhoud van de “cursus” om te zorgen voor een gedegen kennis en goede houding, vaardigheden met betrekking tot de “stroomband”. Wat is de inhoud daarvan en wie wordt deskundig geacht om deze cursus te verzorgen? Hoe wordt kwaliteit gewaarborgd?

Om deze stap voorwaarts daadwerkelijk een stap voorwaarts te laten zijn, is waarborging van de deskundigheid cruciaal.

Toekomst

De Koninklijke Hondenbescherming hoopt dat naast het van kracht laten worden van dit verbod, de overheid toewerkt naar een toekomst waarin ook de uitzonderingen op het verbod niet langer nodig zijn. In deze toekomst:
- worden de driften van honden zodanig gereguleerd,
- is de opleiding en opvoeding van honden van een zodanig hoog kwalitatief niveau,
- zijn erfelijke basis en de benutting van de socialisatieperiode zodanig,
dat ongewenst gedrag dat nu als argument wordt gebruikt om uitzonderingen noodzakelijk te maken, structureel verminderd is. Als gevolg zal inzet van de stroomband in genoemde situaties ook tot het verleden gaan behoren.  

Zij hoopt dat de overheid hieraan gaat werken, niet alleen omdat het kan, maar ook omdat we als mens op ethische gronden niet anders zouden moeten willen.

Terug naar nieuwsoverzicht