Antiblafband anti-welzijn

1 maart 2015

Er is wetgeving in de maak die het gebruik van stroombanden aan banden legt. Een stap in de goede richting, wat betreft de Koninklijke Hondenbescherming. En wat haar betreft mag de zogenaamde “antiblafband op stroom” direct en in zijn geheel verboden worden.

Blaffen als signaal

Blaffen is namelijk een symptoom, waaraan een oorzaak ten grondslag ligt. Gedrag is complex, of het nu gedrag van een mens of een hond betreft. Gedrag is namelijk afhankelijk van de context (het “plaatje” waarin het dier zich bevindt), wordt opgewekt door een bepaalde prikkel (iets wat in de omgeving van het dier gebeurt) en beïnvloedt door motivatiefactoren (vrij vertaald “oorzaken” van gedrag die te maken hebben met de toestand van het dier).

Vele oorzaken voor overmatig blaffen

Blaffen is een manier van communiceren voor de hond. Blaft een hond overmatig? Dan kan dit diverse oorzaken hebben. In situaties van blafoverlast gaat het vaak om honden die niet alleen kunnen zijn. Niet vreemd voor een roedeldier dat eigenlijk niet “gemaakt is” om alleen te zijn. Vaak wordt het alleen zijn bij honden onvoldoende opgebouwd. De hond heeft dan niet geleerd om ontspannen alleen te zijn. Verveling kan ook een rol spelen. De hond zit dan “te vol energie”. Soms is er sprake van echte verlatingsangst.

In al deze gevallen is er iets aan de oorzaak van het blaffen te doen. En moet je daarvoor ook kiezen als goede hondeneigenaar. Wat niet wil zeggen dat het makkelijk is. Het is soms een heel karwei dat veel inzet en geduld vraagt.

Waarom dan niet kiezen voor een antiblafband waarmee het blaffen direct stopt?

Een antiblafband levert een stroomstoot aan de hond als deze blaft. Veel honden stoppen daardoor met blaffen. De prikkel die de stoomband geeft, is dan zodanig onaangenaam voor de hond, dat deze niet meer blaft. Er zijn ook honden die leren jodelen of joelen, een geluid waarop de band dan niet af gaat. Als de antiblafband “werkt”, is het probleem voor de eigenaar en diens omgeving lekker snel opgelost.

Het probleem voor de hond echter niet. Voor de hond kan een toch al stressvolle situatie nog stressvoller worden, door de “bestraffende” stroomband.

En dat is precies de reden waarom je geen antiblafband moet willen inzetten bij honden die blaffen als ze alleen gelaten worden. De hond blaft immers niet meer, maar lijdt nu in stilte (en met de antiblafband om vermoedelijk nog meer) onder het alleen zijn dat hij niet aankan.

Een andere oorzaak – opwinding

Een andere oorzaak voor overmatig blaffen kan opwinding zijn. Honden die blaffen op alles wat langs hun woning komt, bijvoorbeeld terwijl de baas thuis is, zijn daarvan een voorbeeld. Een stroomstoot toedienen middels de antiblafband, kan ook bij deze honden een snelle oplossing lijken. Ethisch is het echter niet. Immers, de weg om een hond te leren rustig om te gaan met prikkels van buiten, is misschien langer, maar fairder. Net als het alternatief – de hond een omgeving bieden waarin hij minder prikkels waarneemt. En de lange termijn oplossing – in een druk land als Nederland – minder honden fokken die met die drukte niet goed kunnen omgaan.

Antiblafband welzijnsbevorderend?

Er wordt wel eens gezegd dat een antiblafband welzijnsbevorderend is voor de hond. Een argument dat daarbij wordt aangedragen, is dat herplaatsing voor de hond daarmee wordt voorkomen. Is het echter voor de hond een welzijnsverbetering als hij nu in stilte lijdt, omdat hij niet alleen kan zijn? Herplaatsing kan voor een hond een verbetering betekenen van zijn levensomstandigheden.

Een ander argument is dat de hond “geleerd heeft” om te blaffen. Nu hij dat heeft “geleerd”, zou het minder makkelijk zijn hem te herplaatsen. Ook dit argument staat ethisch gezien zwak. Enerzijds omdat wat “geleerd is” ook “afgeleerd” kan worden. (Al is voorkomen van het aanleren een betere en makkelijkere weg!) Anderzijds omdat het de vraag is of het gerechtigd is een dier pijn te doen, omdat wij als mens een hond hebben gefokt en/of opgevoed die niet kan omgaan met de omgeving die wij hem bieden. De correcte oplossing daarvoor is voorkomen dat deze situatie ontstaat, zodat het dier niet hoeft te lijden.

Antiblafband: anti-welzijn

Een antiblafband op stroom is dus niet alleen een risico voor dierenwelzijn omdat het tot symptoombestrijding leidt, waar het oplossen van oorzaken welzijnsbevorderender is voor het dier. Het is ook een risico voor dierenwelzijn omdat het voorkomt dat de correcte discussie wordt gevoerd. De discussie over hoe we zorgen dat onze honden anno 2015 het beste zijn aangepast - door selectie en de geboden start  -  op een leven in onze drukke samenleving. In plaats van een discussie over hoe we - voor ons mensen - hinderlijk gedrag “de kop in drukken”. 

Terug naar nieuwsoverzicht