Een drietal "schokkende" uitspraken

17 februari 2015

Recentelijk is er een drietal uitspraken (twee uit 2014 en één uit 2015) geweest op het gebied van elektronisch aanlijnen van honden door middel van een stroomband.

Aanlijnen met behulp van stroom?

De hondenbezitters in de rechtszaken denken met een stroomband te voldoen aan de geldende aanlijnplicht. Ze denken dit naar aanleiding van een uitspraak van een rechter in 2010 die stelt dat met het gebruik van de stroomband aan het voorschrift van aanlijning is voldaan, omdat de eigenaar hiermee controle kan uitoefenen over zijn hond. Deze uitspraak was in tegenspraak met een eerdere uitspraak uit 2001 waarin juist was geoordeeld dat het gebruik van een zogenoemde stroomband niet kon worden aangemerkt als “aanlijnen”.

Fysiek aanlijnen!

De rechters die uitspraak hebben gedaan in 2014 en 2015 sluiten zich aan bij de visie van de rechter uit 2001. Ze oordelen dat onder “aanlijnen” in beginsel het fysiek gebruik van een riem of lijn moet worden verstaan, waarbij de vraag of er meerdere manieren zijn om een hond aan te lijnen niet ter zake doet. Het beroep van de hondenbezitters op de uitspraak van 2010 mist daarom relevantie.

Dierenwelzijn

In tegenstelling tot de uitspraken van 2014 laat de rechter in zijn uitspraak van 2015 ook het aspect van “dierenwelzijn” meewegen in zijn oordeel. Zo stelt de rechter dat het voor handhavers niet is waar te nemen of een stroomband ook daadwerkelijk functioneert. Ze zouden hiervoor de hondenbezitters - en de hond nog veel meer! - lastig moeten vallen door fysiek de werking te controleren. De rechter oordeelt daarom dat zowel uit oogpunt van handhaving als uit dierenwelzijn het niet voor de hand ligt om het gebruik van de stroomband als aanlijnen te accepteren.

Gezien ons standpunt met betrekking tot het elektronisch aanlijnen van honden zijn wij erg verheugd met de lijn die in de rechtspraak inzake de stroomband vooralsnog lijkt te zijn ingezet. Zeker ook het meewegen van het dierenwelzijnsaspect in de laatste uitspraak lijkt een stap voorwaarts voor wat betreft het dierenwelzijn.

De links naar de betreffende uitspraken:

Uitspraak 1

Uitspraak 2

Uitspraak 3

Terug naar nieuwsoverzicht