VVD moet belang dierenpolitie niet onderschatten

13 februari 2015

De Koninklijke Hondenbescherming is teleurgesteld over het standpunt van de VVD om de “dierenpolitie” af te schaffen. Officieel kan al eigenlijk niet meer worden gesproken over de “dierenpolitie”, omdat deze zogeheten “animal cops” al waren teruggebracht tot agenten met taakaccent “handhaving dierenwelzijn”.

Bij de invoering van de dierenpolitie in 2011 koerste het kabinet nog af op de inzet van 500 full time dierenagenten. Later werd dit voornemen doorkruist door te kiezen voor taakaccent “handhaving dierenwelzijn” bij een beperkter aantal agenten.

Dit was jammer omdat met de komst van de dierenpolitie en het speciale meldnummer 144 “Red een dier” het aantal meldingen over dierenleed toenam. Door deze aanvankelijke uitbreiding van handhavers op dierenwelzijn konden juist meer dieren die in nood verkeerden worden geholpen. Maar niet alleen dieren, ook mensen en dus de maatschappij zijn gebaat bij het werk van deze agenten.

Dier in nood, mens in nood

In situaties van mishandeling en/of verwaarlozing is namelijk niet altijd kwade opzet in het spel. Er zijn ook meldingen over verwaarlozing van dieren door eigenaren die door psychische nood niet in staat zijn zichzelf, laat staan hun dieren te verzorgen. (Vroegtijdig) ingrijpen in deze situaties is beter voor de betrokkenen en kan de samenleving geld schelen.

Cirkel van geweld

Bovendien is uit onderzoek gebleken dat een verband bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Het blijkt dat daar waar sprake is van huiselijk geweld er ook vaak dieren worden mishandeld en omgekeerd. Geweld, gericht tegen mensen en dieren, is onacceptabel. Meer bewustzijn over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld kan maatschappelijke mogelijkheden scheppen om geweld tegen mensen en dieren eerder op te sporen en te voorkomen.

Criminaliteit (eerder) in het vizier

Tot slot blijkt uit de praktijk dat soms juist wel sprake is van kwade opzet. Wanneer de politie op pad gaat na een melding van dierverwaarlozing of -mishandeling, blijkt soms dat er op het adres veel meer aan de hand is. Drugs, wapens, vrouwenhandel. Waar een dier in nood verkeert, is regelmatig meer mis en soms “goed mis”.

Inzet houdverbod

De politie met expertise op het gebied van dierenwelzijn is dus niet alleen van wezenlijk belang voor dieren. Ze speelt ook een cruciale rol voor mens en maatschappij. Gezien dit belang, hoopt de Koninklijke Hondenbescherming dat de VVD gesprekken gaat voeren met politieagenten die in het veld keihard werken om verandering voor dier én mens te bewerkstelligen en de maatschappij een betere plek te maken. Hopelijk doet dit de partij inzien dat ze beter haar peilen kan richten op het bespoedigen en verruimen van mogelijkheden tot het opleggen van een houdverbod, dan op het “afschieten” van een belangrijke taak binnen de politie

Terug naar nieuwsoverzicht