Huisdierenlijst een feit

3 februari 2015

Na zeer lang aandringen van veel dierenbeschermingsorganisaties is het dan op 1 februari van dit jaar een feit; de inwerkingtreding van de zogeheten ‘Huisdierenlijst’ (of ‘Positieflijst’). Op deze lijst staan de dieren die als huisdier mogen worden gehouden. Op de lijst staan ook dieren die alleen onder bepaalde voorwaarden gehouden mogen worden. De noodzaak voor een lijst is gelegen in het feit dat vanuit welzijns- of veiligheidsoverwegingen lang niet alle dieren geschikt zijn als huisdier. De Huisdierenlijst heeft in eerste instantie betrekking op zoogdieren. Het is de bedoeling dat er ook een lijst komt voor vogels en reptielen. Er moeten nog heel wat zoogdiersoorten worden beoordeeld op hun geschiktheid als huisdier. Deze beoordeling wordt gedaan door een commissie met daarin diverse experts op het gebied van dieren.

Moet het houden van een hond niet onder voorwaarden?

In aanloop naar de Huisdierenlijst stond de hond als te houden huisdier bij de overheid niet ter discussie. De hond kwam zonder analyse van geschiktheid op de lijst. Maar toch werden bij deze stellingname de nodige kanttekeningen geplaatst. Zo verscheen op de nieuwssite van de Telegraaf een artikel dat de hond de toets als huisdier niet zou doorstaan, omdat de meeste hondenbezitters de hond niet de ruimte kunnen bieden die ze nodig hebben. Maar niet alleen in de media, ook het adviesorgaan van de overheid op dierengebied, de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), uit zich op dit gebied minder stellig. De RDA stelt in haar rapport ‘Verantwoord Honden Houden’ namelijk dat bekeken moet worden of er aan het houden van honden niet bepaalde voorwaarden moeten worden verbonden. De RDA is van mening dat het aanbieden van informatie over het houden en hebben van honden niet garandeert dat álle hondenhouders de noodzakelijke kennis en kunde opdoen. Daar komt nog bij dat de hond meer dan welk ander huisdier deel uitmaakt van de (menselijke) samenleving, hetgeen welzijnsrisico’s voor de hond en veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de mens oplevert.

Hondenleed te voorkomen met houden onder voorwaarden!?

Net als de RDA is de Koninklijke Hondenbescherming van mening dat het verstandig zou zijn om te bekijken of aan het houden van honden geen voorwaarden zouden moeten worden verbonden. Gezien de vele afgedankte, mishandelde en verwaarloosde honden, blijkt immers keer op keer dat veel mensen niet in staat zijn om verantwoording te dragen voor de verzorging van hun huisdier. We zijn het op zijn minst aan dit fantastische huisdier verplicht om te onderzoeken of het houden van een hond onder voorwaarden dit leed grotendeels kan voorkomen. 

Meer lezen op RVO

Terug naar nieuwsoverzicht