Wat moet er in de aankoopovereenkomst staan van een herplaatsingshond?

3 december 2014

Het is de week van de herplaatser! Elke dag een verhaal van een succesvol herplaatste hond en een inhoudelijk artikel uit het gratis Handboek herplaatsingshonden...in de hoop dat meer mensen een herplaatser overwegen en nog voor de kerst veel herplaatsers een eigen fijn thuis vinden! Vandaag als inhoudelijk artikel…

Wat moet er in de aankoopovereenkomst van een herplaatsingshond staan?

Een aankoopovereenkomst van een herplaatsingshond is niet meer dan een stuk papier waarin informatie en afspraken over de koop van een hond schriftelijk worden vastgelegd. Als het goed is verdwijnt het papier in een la. Gaat het echter mis, dan kun je hier op terugvallen. De overeenkomst garandeert niet dat de hond gezond of van perfect gedrag is. Wel geeft het houvast als er problemen tussen verkopende partij en kopende partij ontstaan.

In de overeenkomst moet minimaal staan:

- Gegevens van verkopende partij en kopende partij (naam, adres, nummer van paspoort of rijbewijs en als er een organisatie bij betrokken is: naam en KVK-nummer organisatie).

- Informatie over de identiteit van de hond: chipnummer en stamboomnummer, als de hond een stamboom heeft.

- Gegevens over paspoort, entingen en over ontworming.

- Het bedrag waarvoor de hond is gekocht.

- De datum waarop de hond van eigenaar wisselt.

- De verwachtingen van de verkopende en de kennisneming daarvan door de kopende partij. Een verklaring dat de hond geen uiterlijke of duidelijk waarneembare gebreken, aandoeningen, ziekten of afwijkingen heeft, of als hij die wel heeft, welke.

- Regeling voor het geval de hond binnen een bepaalde periode onverwacht komt te overlijden of een ernstig gebrek of aandoening blijkt te hebben. Verplichting om in dat geval eerst de verkopende partij te informeren, alvorens er (medische) ingrepen plaats vinden.

-Teruggaveregeling: wat zijn de afspraken als de herplaatsing onverhoopt tegenvalt.

- Verklaring dat de kopende partij terdege kennis heeft genomen van informatiemateriaal. Verplichting van deze partij de hond goed te behandelen.

Wat mag er niet in een aankoopovereenkomst van een herplaatsingshond staan?

In een overeenkomst mogen geen afspraken worden gemaakt die in strijd zijn met de wet of rechten die iemand heeft. Zo kan de verkopende partij niet eisen dat ze de woning van de kopende partij mag binnengaan om te kijken hoe het met de hond gaat.

Ook moeten afspraken ‘redelijk’ en ‘billijk’ zijn. Zo kun je als kopende partij niet eisen dat de verkopende partij voor alle kosten van een ziekte of aandoening betaalt. Je koopt immers een levend dier en dat kan iets gaan mankeren. Aan de andere kant moeten aantoonbare gebreken op moment van herplaatsing kenbaar gemaakt worden en is het redelijk daarvoor een tegemoetkoming te doen als verkopende partij aan de kopende partij.

NB. Op het moment dat de hond overgaat van de verkopende partij op de kopende partij is deze laatste aansprakelijk voor schade of kosten die de hond mogelijk veroorzaakt. Niet vergeten op de juiste datum je hond aan te melden bij je WA-verzekering dus!

Meer lezen over herplaatsingshonden? Download gratis het Handboek voor iPad of Android tablet.

Fay-foto Sieneke Groenman

Terug naar nieuwsoverzicht