Koninklijke Hondenbescherming subsidieert onderzoek naar impulsaanschaf hond

8 september 2014

De Koninklijke Hondenbescherming subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar de aanschaf van een hond. De achtergrond van dit onderzoek is de observatie dat veel honden impulsief worden aangeschaft. De aanschaf kan dan uitlopen op een teleurstelling voor de nieuwbakken hondenbaas. Bovendien ligt impulsaanschaf ten grondslag aan veel problemen voor en met honden. Te denken valt aan het kopen van de hond via een verkeerd aanschafkanaal, aan het kiezen van een hond met een extreem uiterlijk of aan het kopen van een hond terwijl men niet beseft wat de hond aan verzorging vraagt.

Problemen kunnen zich dan uiten in verminderd dierenwelzijn, verwaarlozing of mishandeling van de hond, in overlast veroorzaakt door de hond en in ontevredenheid van de hondenbezitter over de hond. In het project van de Rijksuniversiteit Groningen wordt de oorsprong van deze problemen gezocht in de beslissingsprocessen rond de aanschaf van de hond.

De beslissingsprocessen beginnen met het toekomstbeeld dat de toekomstige hondenbezitter heeft van het hebben van een hond. Centraal staat de afweging van voor- en nadelen van het hondenbezit, waarbij verschillende motieven een grote rol spelen. Deze motieven zijn waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van het vertekenen van het beslissingsproces, wat kan leiden tot een impulsbeslissing en daarmee een impulsaanschaf van een hond.

Het project zal het beslissingsproces blootleggen. Daarnaast zullen strategieën om het beslissingsproces te verbeteren worden ontworpen en getest.

Het onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen betreft een promotietraject van vier jaar. Er wordt tot 1 oktober 2014 gezocht naar een promovendus psychologie/sociale psychologie: http://www.rug.nl/about-us/work-with-us/job-opportunities/overview?details=00347-02S00047EP.

Terug naar nieuwsoverzicht