Vroegcastratie niet in belang dier

14 juli 2014

De afgelopen weken bereiken ons weer veel vragen over ‘vroegcastratie’. Dit castreren van een pup op de leeftijd van zeven of acht weken is niet in het belang van de hond!

De Koninklijke Hondenbescherming is helder over deze praktijken: castratie van een pup op de leeftijd van zeven weken is niet in het belang van het dier.

Verantwoordelijkheid hondenbezitter

De Hondenbescherming wil dan ook graag potentiële hondeneigenaren wijzen op het fenomeen ‘vroegcastratie’ en hen vragen een pup die zo jong ‘geholpen’ is niet te accepteren en de fokker te wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn.

Wanneer een dier zodanig vroeg ‘geholpen’ wordt, zal deze geen normale ontwikkeling tot volwassen dier doormaken. Lichamelijk en geestelijk volwassen worden, gebeurt bij mens en dier onder invloed van hormonen. Bij castratie wordt het overgrote deel van de hormoonproductie voorkomen die normaal op latere leeftijd op gang komt.

Niet op normale wijze volwassen worden

Daardoor kan een dier dus niet op normale wijze volwassen worden. Dit is vaak terug te zien in bijvoorbeeld botontwikkeling. Ook gedrag staat onder invloed van hormonen.

Wanneer een pup op zeven of acht weken gecastreerd wordt, is dit eveneens een belasting op zijn jonge lijfje. Een narcose is voor een jong dier zeker niet zonder risico. Voorts kan men zich afvragen wat een ingreep als deze teweegbrengt bij een pup die in een periode van zijn leven is waarin hij snel angstig kan zijn en vooral positieve ervaringen moet opdoen.

Redenen die worden aangevoerd voor ‘vroegcastratie’ liggen meestal op het gebied van ongewenste voortplanting. De Hondenbescherming is voorstander van geboortebeperking om een overschot aan honden te voorkomen. Er zitten immers al genoeg ongewenste honden in een asiel.

Echter, er zijn veel manieren om ongewenste voortplanting te voorkomen. Bovendien lijkt het vroegtijdig inperken van de fokbasis bij de huishond, die geplaagd wordt door inteeltissues, onwenselijk.

Voor- en nadelen van castratie en sterilisatie

Castratie en sterilisatie hebben diverse voor- en nadelen die goed doorgesproken moeten worden met de dierenarts. Ook het tijdstip van castratie en sterilisatie moet daarbij worden besproken. Een ingreep aan het begin van de volwassenheid lijkt namelijk specifieke voor- en nadelen te hebben in vergelijking met een ingreep op latere leeftijd. Daarbij gaat het echter altijd om een hond die ouder is dan een half jaar tot een jaar. Dat is een stuk ouder dan een hond van zeven of acht weken.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft enige tijd geleden een standpunt geformuleerd over ‘vroegcastratie’. U kunt hierover lezen in deze pdf: Standpunt KNMvD.

De dierenartsen van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren onderschrijven de inhoud van dit standpunt en zijn betrokken geweest bij de totstandkoming ervan.

Terug naar nieuwsoverzicht