Kat en hond: wennen is plannen!

26 juni 2014

Als je een kat en een hond wilt leren samenleven, pak dit dan stapsgewijs aan. Dat vergroot de kans dat ze het samen leuk gaan hebben. Wees ook altijd voorzichtig, ook met de selectie van de maatjes, want niet elke hond en kat kunnen samen zijn. Je kunt daarover meer lezen in dit artikel: samenleven als hond en kat

Tips als je een katvriendelijke hond in huis hebt en er komt een kat bij:

Tips als je een of meerdere katten in huis hebt en komt er een hond bij:

Neem de tijd!

Neem de tijd om zo te zorgen voor een rustige kennismaking. Zorg dat de kat toegang heeft tot hoge plaatsen als hij rust wil of om andere redenen weg wil bij de hond. Laat de eerste twee maanden kat en hond niet zonder toezicht bij elkaar en voorkom najagen. Let ook op signalen van willen (na)jagen bij de hond: een heel stille hond die een gespannen lijf heeft en/of strak kijkt naar de kat kan duiden op een hond die – als hij los is – de kat zou bejagen!

Samen spelen een goed idee?

Samen spelen mag als de kennismakingen rustig zijn verlopen en kat en hond elkaar goed kennen. Breek ruw spel echter voorzichtig af door op vriendelijke toon de dieren af te leiden. Zo voorkom je ongelukken, zeker bij formaat verschillen.

Is de hond jong? Bedenk dan dat zijn energieniveau anders is dan dat van de kat(ten). Katten houden van rust. Een jonge hond wil spelen, spelen en nog eens spelen. Zorg dat de hond zijn energie voldoende (en gedoseerd!) kwijt kan in spelletjes en oefeningen met jou. Een bench of een puppyren kan de katten rust geven als een jonge hond te veel ‘aan hun kop zeurt’ of te vaak wil spelen. Zorg dan wel dat de katten niet op de bench, of in de puppyren kunnen klimmen en voorkom dat ze de hond gaan uitdagen. Zowel bench als puppyren moeten aan de jonge hond worden aangeleerd!

Zie je onverwacht of risicovol gedrag tussen kat en hond? Schakel dan direct een goede hondengedragsdeksundige in. Wanneer deze is aangesloten bij Alpha of Certipet is hij opgeleid en bijgeschoold.

Kat en hond

Terug naar nieuwsoverzicht