Discussiemiddag voor vaker ‘fijn en veilig buitenzijn’

28 maart 2014

We kennen het allemaal, situaties met honden die minder goed verlopen dan we zouden willen. Hoewel honden en hondenbezitters het heel leuk kunnen hebben samen, kan het ook erg mis gaan. En kunnen we het elkaar – onbedoeld - lastig maken in de buitenruimte.

Om honden en hondenbezitters te helpen, zijn er de afgelopen jaren mooie initiatieven ondernomen, zoals: http://hulphondenvoorautisme.nl/Hondenetiquette_pp_1A.pdf van Steinfort & de Jongh en: http://gelehond.nl/.

Om te bekijken wat aanvullend kan helpen om meer mensen te bereiken, is er deze middag intensief gediscussieerd door een veertigtal studenten en professionals op hondengebied, diergebied en bijvoorbeeld uit de buurtbemiddeling. De sfeer van de middag was erg goed en er zijn veel ideeën uit voortgekomen. De Koninklijke Hondenbescherming gaat met deze binnen twee maanden uitwerken tot een plan van aanpak.

Wordt vervolgd dus, maar op deze plaats een groot woord van dank aan iedereen die zich vanmiddag heeft ingezet voor vaker ‘fijn en veilig buitenzijn’!

Terug naar nieuwsoverzicht