Impulsaanschaf als start van veel ellende

27 november 2013

Mensen houden van dieren. Dieren zorgen voor positieve gevoelens en bijvoorbeeld de vervulling van een zorgbehoefte. Menig mens geeft duidelijk aan: ‘zonder dieren is er voor mij geen leven’.

Wij beleven het samen zijn met onze dieren voor een groot deel met onze emotie. Dat is goed, omdat het ons veel biedt. Er kleeft echter ook een groot nadeel aan. Dat nadeel ontstaat als we bij de aanschaf van een dier onze emotie laten zegevieren en onze ratio uitschakelen.

Impulsaanschaf – de start van veel ellende

Professionals spreken over ‘impulsaanschaf’ wanneer een aankoop onvoldoende is doordacht. Het kan zijn dat iemand een aankoop doet die hij helemaal niet had moeten doen. Het kan ook zijn dat de wijze waarop die aankoop gedaan is, ondoordacht is. In het eerste geval koopt iemand een schattige pup, terwijl hij helemaal geen hond kan houden. In het tweede geval koopt hij de pup bij een malafide fokker omdat het dier bijvoorbeeld zo zielig is. Terwijl deze aankoop garant staat voor ellende voor dier en mens.

Uit onderzoek blijkt dat juist impulsaanschaf veel dierenleed veroorzaakt. Veel impulsaanschafdieren moeten na enige tijd weg bij de eigenaar. Ze gaan dan van hand tot hand via internet. Of belanden in een asiel. Daarnaast is de zorg voor een dier dat in een impuls wordt aangeschaft vaak minder goed. Hierdoor wordt een hond bijvoorbeeld onvoldoende opgevoed. Iets waar het dier zijn leven lang last van heeft.

Gek genoeg heeft ook de impulsaankoper vaak last van zijn impulsieve daad. Hoe kan het dan toch dat deze niet vooraf te remmen is?

Pup op arm Onrealistisch optimisme

Dat kan onder andere veroorzaakt worden door het fenomeen ‘onrealistisch optimisme’. Iemand kent dan wel de verhalen van anderen wiens pups ernstig ziek werden na aanschaf bij een malafide hondenfokker. Dat zijn echter ‘anderen’. Zelf zal hem dat niet overkomen, zo denkt hij. Onrealistisch optimisme leidt ertoe dat je de kans (te) laag inschat dat vervelende dingen die anderen gebeuren, jou ook overkomen. Daardoor ben je onvoldoende nadenkend en afwegend, als je voor een keuze staat.

Een impulsaankoop leidt vaak, maar niet altijd tot ellende. Net als bij de voorbeelden van ‘mijn opa dronk elke dag vijf glazen alcohol en rookte als een ketter, maar is toch honderd geworden’, spreken deze voorbeelden sommigen juist aan. Ze kunnen dan worden uitvergroot. Daardoor kan een vertekend beeld ontstaan over de problemen die een ondoordachte aankoop met zich kan meebrengen.

Verkeerd beeld van het dier

Het beeld dat iemand heeft van een dier kan ook van invloed zijn. Veel mensen kopen een dier voor ‘de gezelligheid’, of omdat ‘het mooi is’. Men valt dus voor het idee dat men bij de hond heeft. Honden houden echter over het algemeen van actief zijn (veel bewegen, ook in de regen, op onderzoek uitgaan, ook in de keuken en naar de nieuwe schoenen van de baas) en hebben opvoeding en structuur nodig. Gezellig mooi zitten zijn, dat doen er maar weinig. Als je dat als aanschaffer niet goed weet, doe je je aankoop op verkeerde gronden.

Het ‘redders syndroom’

Dan is er het ‘redders syndroom’. Mensen doen graag goed. Wanneer je een zielig pupje voor je ziet, wil je als gemiddeld mens niets liever dan het redden. Mee dus die pup, ongeacht de gevolgen.

Het lijkt ook een nobele daad. Een malafide fokker zal bovendien niet schromen om misbruik te maken van het ‘redders syndroom’ waar de meeste van ons aan lijden: ‘Als de pup nu niet weggaat, dan…’ of ‘Deze is zo … (klein, zwak,…), ik weet niet of ik daar wel een plek voor kan vinden’.

Het nare van het ‘redders syndroom’ is dat iets wat een nobele daad lijkt, uiteindelijk leidt tot het in stand houden van de ellende. Het geld waarmee de pup ‘gered’ wordt, is namelijk exact de reden voor de malafide fokker om door te gaan met het creëren van leed voor de ouderdieren en nieuwe pups.

Groepsgedrag

Niet alleen honden zijn groepsdieren, mensen zijn dat ook! We worden dus beïnvloed door onze ‘sociale omgeving’. Als je iemand kent met een bepaald dier, dan is de kans groter dat je zelf ook een dier van dat type aanschaft. Aan de andere kant zijn er ook mensen die juist een bepaald dier kiezen om zich te onderscheiden van anderen. In beide gevallen kan er onvoldoende gekeken worden naar of de hond (qua gedrag) echt past bij de leefsituatie van de koper en of hij gezond is en een kans krijgt op een leuk leven.

Eigen schuld, dikke bult?

Hond in asiel Waar kan een impulsaankoper onverwacht mee geconfronteerd worden? Gezondheidsproblemen bij het dier. Een pup van een malafide hondenfokker kan een ernstige ziekte onder de leden hebben. Kosten voor spoedbehandelingen kunnen snel oplopen. Voor erfelijke aandoeningen kunnen de kosten eveneens op korte of lange termijn enorm zijn. Terwijl na een impulsaankoop de kosten van een hond ook zonder deze problemen al een flinke tegenvaller kunnen zijn.

Dan is er de opvoeding van de hond. Die kost veel meer tijd dan verwacht. Wordt die tijd niet geïnvesteerd, dan is de kans groot op problemen als onzindelijkheid, blafoverlast, slopen en algemene oncontroleerbaarheid van het dier.

Ook de gebondenheid valt vaak vies tegen. Er moet nu worden nagedacht wat er met de hond gedaan moet worden bij elk weekendje of weekje weg.

Toch valt het grootste leed van impulsaankoop ten deel aan de hond die als schattige pup wordt gekocht, maar snel puber wordt. Zijn start zal slechter zijn, zijn kansen op geluk kleiner. Om – bij aankoop in de malafide hondenfokkerij – nog maar niet te spreken over het leed dat zijn ouderdieren en de andere nakomelingen onbedoeld wordt aangedaan.

Samen kunnen we toe naar oplossingen

Impulsaanschaf is de start van veel ellende. Te veel dieren worden daarvan nog elke dag slachtoffer. Maar er is een oplossing. Als we deze valse start voorkomen, zijn we ook het leed voor. Er is geen organisatie of mens die in zijn eentje deze problematiek kan oplossen, maar samen moeten we een heel eind komen.

Als Koninklijke Hondenbescherming hebben we dit jaar onze pijlen gericht op het tegengaan van impulsaanschaf, o.a. dmv het filmpje dat u onderaan deze column vindt: http://www.piepvandaag.nl/ineke-herwijnen-afvoerputje/. Deel het filmpje en de boodschap waar u kunt: http://www.youtube.com/watch?v=aeL4So1TMZ8.

Aankomend jaar gaan we onze pijlen richten op het voorkomen van leed door malafide hondenhandel. We hebben daar de afgelopen maand al veel steun voor mogen ontvangen van mensen die gedoneerd hebben voor het voorlichtingfilmpje dat daartegen zal strijden. Fantastisch!

Gedrag is te beïnvloeden door normen, waarden en gedrag van een groep. Hoe meer mensen over de risico’s van impulsaankoop voor dieren spreken, juist van hondenliefhebber tot hondenliefhebber, hoe minder dieren zullen lijden!

Pupjes bij elkaar Column PiepVandaag over het asiel als afvoerputje.

Terug naar nieuwsoverzicht