Steeds meer oog voor een hardere en efficiëntere aanpak van dierenmishandeling

15 november 2013

Begin november heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, waarin hij antwoord geeft op vragen over dierenwelzijn. De vragen waren gesteld naar aanleiding van onderzoeksrapporten op het terrein van dierenwelzijn en op het terrein van dierenmishandeling en huiselijk geweld. Hieronder een greep uit de antwoorden van de minister.

Dierenwelzijn

In de beantwoording geeft de minister onder meer aan dat het zeer aannemelijk is dat de invoering van de zogeheten ‘Dierenpolitie’ het dierenwelzijn heeft verbeterd en dat het meldnummer 144 voor meldingen over dierenmishandeling en/of verwaarlozing de komende jaren blijft bestaan.

Bij de aanpak van dierenmishandeling en verwaarlozing zal Justitie inzetten op zware straffen. Het Openbaar Ministerie (OM) dat belast is met de opsporing en vervolging van strafbare feiten heeft contactpersonen met specifieke kennis en ervaring over dierenwelzijn en milieuzaken aangesteld. Opsporingsambtenaren kunnen met hen overleggen aangaande kwesties inzake dierenmishandeling.

Op de wens van de politieke partijen om een dierenhoudverbod in te voeren voor recidivisten van dierenmishandeling, heeft de minister aangegeven dat een dergelijk houdverbod deel kan gaan uitmaken van een generieke vrijheidsbeperkende maatregel die de minister wil gaan uitwerken.

Dierenmishandeling en huiselijk geweld

De minister stelt dat er door de politie is geïnvesteerd in het vergroten van de deskundigheid over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. In het politieonderwijs is daarom aandacht voor de mogelijkheid dat dierenmishandeling een signaal kan zijn voor andere vormen van huiselijk geweld.

In het kader van huiselijk geweld zal bekeken worden hoe de hulpverlening en de deskundigheid verbeterd kan worden als vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld met hun huisdier aankloppen bij de opvang.

De minister meldt dat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) een speciale meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen heeft opgesteld. De meldcode helpt de dierenarts in het signaleren van dierenmishandeling en beoogt de dierenarts te ondersteunen bij het maken van een goede afweging bij het melden van dierenmishandeling. De code wijst dierenartsen de weg naar instanties die daarbij kunnen adviseren en waar men melding kan doen.

De Koninklijke Hondenbescherming is verheugd om te zien dat de overheid maatregelen neemt en van plan is te nemen, zoals een houdverbod voor recidivisten van dierenmishandeling, om dierenmishandeling harder en efficiënter aan te pakken. Uiteraard zal de Hondenbescherming de overheid en dan in het bijzonder de Minister van Veiligheid en Justitie nauwlettend in de gaten houden of de gedane beloften ook daadwerkelijk worden ingelost.

Terug naar nieuwsoverzicht