Hondenbelasting mag van de Hoge Raad

18 oktober 2013

Helaas heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch over de hondenbelasting van tafel geveegd. Begin dit jaar oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat de hondenbelasting in strijd was met het gelijkheidsbeginsel.

Gemeente in cassatie

De gemeente ging tegen de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad en met succes. De Hoge Raad stelt dat de bevoegdheid voor gemeenten om hondenbelasting te heffen mede wordt ingegeven door de kosten waarmee gemeenten hebben te maken vanwege de bevuiling van openbare wegen en plaatsen door honden. De Hoge Raad is daarbij van mening dat andere door mensen gehouden dieren niet of minder de openbare wegen en plaatsen bevuilen. Gezien het kostenaspect kan de gemeente daarom ook in alle redelijkheid hondenbelasting heffen zonder de hondenbezitters te discrimineren. In de optiek van de Hoge Raad gaat de betekenis van de kosten die voor een gemeente aan bevuiling door honden zijn verbonden niet zover dat de hondenbelasting daarop hoeft te worden afgestemd. 

Poging tot meer begrijpelijke grondslag aan hondenbelasting teniet gedaan

Al met al een teleurstellende uitspraak voor al die hondenbezitters die belasting moeten betalen. De poging van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch om een begrijpelijkere grondslag te leggen aan de belastingheffing is door deze uitspraak teniet gedaan. 

Het is wellicht ijdele hoop, maar het zou gemeenten sieren als ze zich door deze commotie eens zouden beraden over de (hoogte van de) hondenbelasting. De bedragen die in een groot aantal gemeenten moeten worden betaald, liegen er niet om. Als de opbrengsten dan niet eens bestemd zijn voor honden, leidt dat tot veel onbegrip en wrevel bij hondenbezitters. De Koninklijke Hondenbescherming zou daarom graag zien dat de hondenbelasting wordt aangewend als doelbelasting. Zodoende kunnen de opbrengsten ten goede komen aan voorzieningen voor honden en hun eigenaren. Als hondenbezitters iets terug zien van de betaalde belasting, zullen hondenbezitters eerder geneigd zijn om hondenbelasting te betalen.

Door naar het Europees Hof?

Er gloort wellicht nog een klein beetje hoop voor de hondenbezitters. De advocaat van de hondenbezitter overweegt namelijk om de zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad

Terug naar nieuwsoverzicht