Koninklijke Hondenbescherming verleent steun aan Dutch Cell Dogs

17 oktober 2013

Stichting Dutch Cell Dogs begeleidt gedetineerden bij het (her)opvoeden van asielhonden. In dit traject leren gedetineerden goed te communiceren, ergens voor te gaan, verantwoordelijk te zijn en iets terug te doen voor de maatschappij. De asielhonden leren om mensen weer te vertrouwen en hebben door de training een grotere kans om weer bij iemand thuis geplaatst te worden en daar ook te mogen blijven.

De Koninklijke Hondenbescherming is er van overtuigd dat de bijdrage van Dutch Cell Dogs aan het welzijn van asielhonden van groot belang is. Directeur Ineke van Herwijnen: ‘Het programma van Dutch Cell Dogs is voor honden tijdens hun verblijf in het asiel belangrijk. Ze kunnen in de training hun energie op een positieve manier kwijt en ondergaan hun asielverblijf daardoor kalmer en met meer vertrouwen. Nog belangrijker is dat hun kans om een eigen nieuw thuis te vinden en behouden veel groter wordt.’ Ook asielhonden die niet in het project betrokken kunnen worden profiteren, omdat mensen door het werk van Dutch Cell Dogs eerder een asielhond overwegen. Tot slot is de wijze van (her)opvoeden die Dutch Cell Dogs voorstaat hét voorbeeld van hoe opvoeding en training van honden er uit kan en moet zien.

Dutch Cell Dogs voorzitter Herman Wiegerinck: ‘Deze toezegging geeft onze jonge stichting een geweldige steun in de rug.’ Met de steuntoezegging van de Koninklijke Hondenbescherming kan Dutch Cell Dogs haar werk in 2014 voortzetten. De stichting wil echter meer doen dan kan met deze steun alleen. Er is dus meer hulp nodig! En jij kan helpen door te stemmen op Dutch Cell Dogs bij de Grote Gift van het 3M Fonds: www.dutchcelldogs.nl.

Dutch Cell Dogs helpt asielhonden

Terug naar nieuwsoverzicht