Impulsaanschaf dieren op de radar van de overheid

8 oktober 2013

De staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, stuurde op 4 oktober haar beleidsbrief ‘Dierenwelzijn’ aan de Tweede Kamer.

In deze brief geeft de staatssecretaris aan welke stappen zijn gezet voor een beter dierenwelzijn en welke stappen nog worden genomen. Op het gebied van honden is bijvoorbeeld een verplichte identificatie- en registratieplicht ingevoerd en zal het vanaf 1 januari 2014 verboden zijn om de bijklauwtjes van honden te verwijderen.

Voorts is de staatssecretaris van mening dat veel dierenleed voortkomt uit een onnadenkende aanschaf van het dier (‘impulsaankoop’). Om dit tegen te gaan zal het in de toekomst verboden worden om dieren in een etalage van een winkelruimte te plaatsen. Ook mogen geen dieren worden verkocht aan kinderen onder de zestien jaar en moet de verkoper vakbekwaam zijn en bij de verkoop schriftelijke informatie verstrekken over het dier. Teneinde het fokken van gezonde dieren te bevorderen stelt de staatssecretaris onder meer wettelijke regels en laat ze gezondheidsonderzoeken doen. De staatssecretaris vindt ook dat aan de routinematige keizersneden bij een aantal hondenrassen een einde moet komen. Ze vindt dat honden in staat moeten zijn om op een natuurlijke manier te bevallen.

Verder wordt in de brief aangegeven dat door de Raad van Beheer op Kynologisch in Nederland, de Koninklijke Nederlandse voor Diergeneeskunde, de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en de Wageningen Universiteit gewerkt zal worden aan een plan met maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland moeten gaan verbeteren.

De staatssecretaris zal ook steun verlenen aan een toekomstig project van de Dierenbescherming en Dibevo, waarin wordt bekeken of dierenwinkels hun dieren kunnen inkopen bij de opvang in plaats van bij een groothandel. Dit met het oog om het dier een tweede kans te geven.

De Koninklijke Hondenbescherming is blij met het feit dat de staatssecretaris tracht om impulsaankopen tegen te gaan. In plaats van het verbod om honden in een etalage te plaatsen, hadden we echter liever gezien dat honden helemaal niet meer zouden mogen worden verkocht in dierenwinkels. Of de fokkerijmaatregelen hun vruchten gaan afwerpen is nog maar de vraag. In de toekomstige wetgeving zal een inspanningsverplichting voor de fokker gaan gelden om zo goed mogelijk zijn best te doen om gezonde honden te fokken. Maar tot hoever reikt deze verplichting? En heel mooi dat ze wil dat honden voortaan natuurlijk kunnen bevallen, maar de plannen hiervoor laat ze over aan de sector. Het stimuleren en initiëren van onderzoek is goed, maar hopelijk wordt aan de hieruit voortvloeiende aanbevelingen wel gevolg gegeven.

De intenties en de toon in de brief klinken veelbelovend. Er wordt alleen wel (te) veel gevraagd van de verantwoordelijkheid van de dierensector. En in deze ‘participatiemaatschappij’ moet in onze optiek de overheid tezamen met de dierensector de handen ineen slaan om te komen tot een beter dierenwelzijn.

Bekijk hier het filmpje dat de Koninklijke Hondenbescherming rond dierendag lanceerde om impulsaanschaf tegen te gaan. Of lees de column.

Terug naar nieuwsoverzicht