Koninklijke Hondenbescherming voor wet om hulphond in taxi te krijgen

7 oktober 2013

Recentelijk heeft staatssecretaris Mansveld aangegeven er genoeg van te hebben dat mensen met hun hulphond worden geweigerd door taxi’s. Indien noodzakelijk overweegt zij zelfs tot invoering van een wet die het vervoeren van hulphonden mogelijk maakt.

De Koninklijke Hondenbescherming is verheugd te vernemen dat staatssecretaris Mansveld iets wil doen aan de situatie waarin personen met hun hulphond worden geweigerd door taxi’s.

Een landelijke oplossing in de vorm van een wet/regeling zou zeer welkom zijn om aan deze ongewenste situatie een einde te maken. Afgezien van het feit dat taxichauffeurs op grond van de aan de vergunning verbonden voorschriften geen hulphonden mogen weigeren, valt het in onze optiek zelfs te beargumenteren dat het weigeren van een persoon met een hulphond strafbaar is op grond van discriminatie wegens een functiebeperking. Een hulphond moet immers worden beschouwd als een verlengstuk van de persoon met een functiebeperking. De hulphond weigeren is dus de persoon weigeren en bijgevolg strafbaar.

Los van het weigeren van hulphonden, worden ook ‘gewone’ honden te vaak geweigerd door taxi’s met als reden dat de hond lastig of hinderlijk zou zijn, hetgeen vaak niet het geval is. De Koninklijke Hondenbescherming vindt dit een zorgelijke situatie. Een goedopgevoede hond die in een tas of op een kleedje/laken van de eigenaar wordt vervoerd, zorgt niet voor overlast of hinder. Hondenbezitters worden onnodig benadeeld wanneer zij hun hond niet kunnen meenemen in de taxi. Goed opgevoede honden en verzorgde honden vormen een meerwaarde voor de samenleving. De samenleving mag in het belang van de hond en zijn eigenaar dan ook zorgen dat deze welkom is.

Terug naar nieuwsoverzicht