Hond total loss verklaard

11 september 2013

Verzekeraars mogen dieren niet ‘total loss’ verklaren.

In de tv-uitzending van Kassa van afgelopen zaterdag ging het over een vervelend bijtincident waarbij een hond ernstig was verwond door een andere hond. De dierenartskosten betroffen maar liefst € 3000,-! De gedupeerde hondenbezitters spraken op grond van de zogeheten ‘dieraansprakelijkheid’ de eigenaren van de bijtende hond aan voor de gemaakte kosten. De verzekeraar wil echter geen hogere vergoeding uitkeren dan € 800,-. Dit is volgens de verzekeraar namelijk de ‘dagwaarde’ van de hond….

Dagwaarde
In de tv-uitzending werd al even aangegeven dat een dergelijke opstelling van de verzekeraar in strijd is met rechterlijke uitspraken op dit punt. Zo was er een rechtszaak naar aanleiding van een bijtincident waarbij een Staffordshire Bull Terriër een kat met zo’n kracht bijt dat deze een voorpoot moet missen. De eigenaar van de kat stelt de eigenaar van de hond aansprakelijk voor de dierenartskosten van ruim € 1000,-. De eigenaar van de hond erkent aanvankelijk geen aansprakelijkheid en stelt ook dat deze aansprakelijkheid niet meer kan bedragen dan de ‘dagwaarde’ van de kat. Met dit verweer maakt de rechter echter korte metten. De rechter stelt: ‘Algemeen bekend mag worden verondersteld dat huisdieren als honden en katten deel plegen uit te maken van een huishouding/gezin, waarbinnen zij een zekere affectieve/emotionele rol vervullen. Gelet op die functie kan niet iedere andere kat als gelijkwaardig worden beschouwd en is het dan ook alleszins te billijken dat de eigenaar van de kat haar kat niet aan haar lot overliet, doch onmiddellijk na de verwonding onder diergeneeskundige hulp liet stellen. Dat redelijkerwijs was te voorzien dat de kosten daarvan de dagwaarde van een kat zou overstijgen, wat verder ook van zo’n stelling zij, maakt zo’n onder behandelingstelling en de daarmee redelijkerwijs gemoeide kosten niet minder verantwoord.’ De rechter stelt in deze zaak dus dat de dierenartskosten ter hoogte van € 1000,- moesten worden vergoed.

WA-verzekering
Los van de opstelling van de verzekering, doen hondenbezitters er verstandig aan om na te gaan of ze een WA-verzekering (WA= wettelijke aansprakelijkheid) hebben afgesloten voor hun hond. Schade veroorzaakt door de hond moet in de meeste gevallen namelijk worden vergoed door de eigenaar. Dit op grond van ‘dieraansprakelijkheid’, waarbij het niet ter zake doet of de hondenbezitter wel of geen schuld had aan de ontstane schade. En zoals in de praktijk blijkt, kan de ontstane schade aanzienlijke (dierenarts)kosten met zich kan meebrengen. 

Terug naar nieuwsoverzicht