Wetgeving rondom hond in Tros Radar

28 mei 2013

Gezondheidsproblemen bij de hond blijven een veelvuldig bediscussieerd onderwerp in de media. Zo besteedt Tros Radar maandagavond in haar uitzending aandacht aan de toekomstige wetgeving om problemen met de hond aan te pakken. De overheid heeft in het zogeheten ‘Besluit gezelschapsdieren’ een uitvoerige bepaling opgenomen ter voorkoming van nadelige gezondheids- en welzijnseffecten voor nakomelingen en ouderdieren als gevolg van de wijze waarop wordt gefokt.

Het Besluit gezelschapsdieren is onder meer van toepassing op iedereen die bedrijfsmatig met honden werkt. In tegenstelling tot de professionele fokkers vallen de hobbyfokkers dus niet onder de werking van dit besluit en hoeven dus ook niet aan deze bepaling te voldoen.

Dit betekent echter niet dat de hobbyfokker maar kan doen en laten wat hij wil met honden. De hobbyfokker valt namelijk wel onder het zogeheten ‘Besluit houders van dieren’ waarin staat dat de fokker zoveel mogelijk moet voorkomen dat de gezondheid en het welzijn van de honden bij het fokken wordt benadeeld door bij de wijze waarop met het dier wordt gefokt rekening te houden met de anatomische, fysiologische en gedragskenmerken.

Zowel voor de professionele als voor de hobbymatige fokker is er dus de wettelijke verplichting om rekening te houden met de gezondheid en het welzijn van de honden bij het fokken.

De Koninklijke Hondenbescherming zet wel vraagtekens of de op handen zijnde wetgeving het gewenste effect gaat sorteren. Fokkers moeten namelijk ‘voor zover mogelijk’ voorkomen dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten aan nakomelingen worden doorgegeven. Maar door de zinsnede ‘voor zover mogelijk’ is het niet duidelijk tot hoever deze inspanningsverplichting reikt.

De Koninklijke Hondenbescherming zou daarom graag zien als de ouderdieren die voor de fok (hetzij bedrijfsmatig, hetzij hobbymatig) ingezet worden, verplicht moeten worden onderworpen aan gezondheidsonderzoeken teneinde te voorkomen dat erfelijke afwijkingen en ziekten aan nakomelingen worden doorgegeven. Ook de recent ontwikkelde TOP-gedragtest (TOP=Toetsing Op Persoonlijkheid) kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Terug naar nieuwsoverzicht