Gemeenten blij met actie van de Koninklijke Hondenbescherming

21 mei 2013

Naar aanleiding van een uitzending van de Rijdende Rechter heeft de Koninklijke Hondenbescherming gemeenten een mail gestuurd om ze te wijzen op de mogelijk nadelige gevolgen van de uitspraak in deze uitzending.

In de betreffende uitzending oordeelde de Rijdende Rechter namelijk dat het desbetreffende asiel de kat niet had mogen herplaatsen, omdat ze formeel nooit eigenaar van de kat was geworden. De burgemeester had het eigendom van de kat niet overgedragen aan het asiel.

Zoals bekend zijn gemeenten verplicht om gevonden dieren voor de duur van twee weken op te vangen en te verzorgen. Deze opvangplicht wordt in de praktijk uitgevoerd door het regionale asiel. Na die twee weken is de burgemeester bevoegd het dier te verkopen. In de praktijk zal het asiel na die twee weken proberen het dier weer te herplaatsen.

Dat kan echter alleen als de burgemeester het eigendom ook daadwerkelijk heeft overgedragen aan het desbetreffende asiel. Dat was in dit geval dus niet goed gebeurd.

Om gemeenten te wijzen op het belang om de eigendomsoverdracht goed te regelen, heeft de Koninklijke Hondenbescherming gemeenten met een mailactie hierop gewezen. Gemeenten die het nog niet hadden geregeld, kregen hulp bij het opstellen van een document. Gelukkig waren er ook veel gemeenten die de eigendomsoverdracht al goed hadden geregeld. Er zijn veel reacties binnengekomen van gemeenten die aangaven zeer blij te zijn en veel waardering te hebben voor onze actie!

Terug naar nieuwsoverzicht