Gevonden dier uitplaatsen? Eigendomsoverdracht noodzakelijk!

29 april 2013

Afgelopen week heeft de Koninklijke Hondenbescherming aan alle gemeenten in Nederland een brief gestuurd over gevonden dieren binnen de gemeentegrenzen. Het blijkt namelijk dat niet alle gemeenten op de hoogte zijn dat zij het asiel moeten mandateren om gevonden dieren uit te mogen plaatsen.

Op grond van het Burgerlijk Wetboek (boek 5 artikel 8 lid 3) is de gemeente verantwoordelijk voor de opvang van gevonden dieren. De gemeente moet ten minste twee weken een gevonden dier opvangen en verzorgen. In de praktijk wordt aan deze opvangplicht gehoor gegeven, door het dier onder te brengen bij een dierenasiel, waarbij de gemeente voor die twee weken de kosten voor het verblijf, de voeding en de verzorging betaalt. Meestal wordt voor de opvang met het desbetreffende dierenasiel een overeenkomst gesloten. Na twee weken is de burgemeester bevoegd het dier te verkopen of weg te geven, zodat in de praktijk het asiel na die twee weken zal proberen het dier weer te herplaatsen.

In een recente uitzending van de Rijdende Rechter staat de vraag centraal of een asiel bevoegd is een kat te herplaatsen na de termijn van twee weken.

De Rijdende Rechter, mr. Frank Visser, oordeelt in deze zaak dat het dierenasiel niet bevoegd is om de kat te herplaatsen, daar zij geen eigenaar is geworden van de kat. Uit niets blijkt namelijk dat de burgmeester in deze kwestie het eigendom van de kat heeft overgedragen aan het dierenasiel. Ook is er geen sprake van een besluit waaruit zou volgen dat de burgemeester in dergelijke gevallen de eigendom op voorhand overdraagt aan het dierenasiel. De eigendomsoverdracht van de gevonden kat door de burgemeester aan het dierenasiel na die twee weken is kennelijk gebaseerd op een aangenomen ‘informele’ eigendomsoverdracht door de burgemeester. Dit is in de optiek van de Rijdende Rechter onvoldoende om te voldoen aan de wettelijke bepalingen op dit punt.

Zaak dus om binnen de gemeente de eigendomsoverdracht van gevonden dieren door de burgemeester aan het dierenasiel formeel vast te leggen! Dit gerealiseerd worden door een besluit waaruit volgt dat de burgemeester het opgevangen dier na twee weken op voorhand in eigendom overdraagt aan het asiel.

Het formaliseren van de eigendomsoverdracht voorkomt onnodig dierenleed. Ook voorkomt het ongewenst juridisch getouwtrek. Het is in belang van de gemeente, het asiel en de dieren dit netjes te regelen.

Terug naar nieuwsoverzicht