Puppies na 1 april aan de chips!

7 maart 2013

We schreven er al over op 12 februari: vanaf 1 april gaan alle honden aan de chips! Vandaag is hierover veel te doen in het nieuws. Daarom zetten we voor u de details nogmaals op een rij.

Op 1 april van dit jaar, gaat hoogstwaarschijnlijk een door goede doelen lang gekoesterde wens in vervulling: een verplichte identificatie- en registratieplicht voor honden (I&R-plicht voor honden). Zoals u ongetwijfeld wel weet, maakt de Koninklijke Hondenbescherming zich samen met andere dierenbeschermingsorganisaties al jaren sterk voor een verplichte I&R voor honden. Een I&R-plicht is onontbeerlijk bij het aanpakken van welk probleem met honden dan ook. Of het nu gaat om fokken, verhandelen, erfelijke ziekten, bijtongevallen of mishandeling; aan de hand van registratie van iedere individuele hond zijn problemen beter in kaart te brengen en te bestrijden. Het ministerie is langzaamaan ook gaan inzien dat een verplichte I&R van nut kan zijn om deze problemen het hoofd te bieden en voert daarom een verplichte I&R in.

De verplichte I&R gaat gelden voor honden die geboren zijn vanaf de ingangsdatum van de verplichting (1 april 2013). De verplichting geldt dus niet voor oudere honden, maar alleen voor pups. Het ministerie kiest daarvoor, omdat in haar optiek de meeste misstanden plaatsvinden bij pups. De houder van een hond in Nederland (dus zowel de bedrijfsmatige houder als de particuliere hondenbezitter) moet ervoor zorgen dat zijn hond binnen 7 weken na de geboorte is gechipt en binnen 8 weken is geregistreerd bij een door de Minister van Economische Zaken aangewezen databank. Het is dus belangrijk dat toekomstige hondenbezitters zich van de verplichting bewust zijn en dat ze een gechipte en geregistreerde pup kopen.

De gegevens die geregistreerd moeten worden in de databank zijn onder meer de persoonsgegevens van de houder en de geboortedatum van de hond. De Koninklijke Hondenbescherming had graag gezien dat er meer geregistreerd zou worden, bijvoorbeeld ook gegevens over de moederhond. Zodoende ontstaat een duidelijker beeld van het aantal gefokte pups per moederhond, en aantal nestjes bij de fokker. Het stemt wel positief dat het ministerie te zijner tijd bekijkt of het toch niet noodzakelijk is om dit wel te gaan registreren.

Bent u op zoek naar een pup? Koop dan alleen een gechipte en geregistreerde pup! Kijk voor meer tips in de Pupchecklist

Terug naar nieuwsoverzicht