Hondenbelasting; 'Leuker kunnen we het niet maken, ook niet begrijpelijker.....'

24 januari 2013

Recentelijk werd de Hondenbescherming door een journalist gevraagd hoe het kwam dat er onder hondenbezitters weinig animo is om de hondenbelasting te betalen. Ook werden we geattendeerd op een website waarop door middel van ondertekening van een petitie kan worden geprotesteerd tegen de hondenbelasting. 

Het verwondert de Hondenbescherming niet dat er protestacties zijn en dat er onder hondenbezitters weinig draagvlak is om de hondenbelasting te betalen. De bedragen die in een groot aantal gemeenten moeten worden betaald, liegen er niet om. Daar komt nog bij dat de opbrengsten niet eens ten goede komen aan de honden, maar in de algemene pot belanden. De belastingopbrengsten moeten worden aangewend voor een positief hondenbeleid met goed bereikbare en afgesloten speelveldjes, voldoende uitlaatplekken en opruimfaciliteiten. Dit creëert een veel groter draagvlak onder hondenbezitters om de hondenbelasting te betalen. Het draagvlak is op dit moment ver te zoeken, temeer daar er op katten en andere huisdieren geen belasting wordt geheven en iedere gemeente vrij is om te bepalen of ze belasting heft en hoeveel die bedraagt. Dit leidt tot enorme verschillen in tarieven per gemeente. 

De Hondenbescherming is van mening dat de opbrengsten van de hondenbelasting niet in de algemene pot moeten belanden, maar moeten worden ingezet voor een beleid dat rekening houdt met de behoeften en eigenschappen van honden(eigenaren). Zodoende voorkomt men overlast en wordt de integratie en acceptatie van de hond in de samenleving bevorderd. De Hondenbescherming maakt de gemeenten er bij voortduring op attent, dat hun beleid ten aanzien van de hondenbelasting hondonvriendelijk is en het geld oneigenlijk wordt gebruikt.

Terug naar nieuwsoverzicht