Dieren zijn geen zaken

22 januari 2013

Begin dit jaar is in de wet opgenomen dat dieren geen zaken zijn. Met deze wetswijziging wordt beoogd een breed gedragen rechtsgevoel onder woorden te brengen dat dieren niet zonder meer gelijk kunnen worden gesteld met zaken. Deze wetswijziging moet ook in samenhang worden gezien met de wettelijke erkenning in de Wet dieren dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Dat wil zeggen de eigenwaarde van de dieren, zijnde wezens met gevoel. Al met al prachtig dat nu wettelijk is vastgelegd dat dieren geen zaken zijn. 

Maar de euforie wordt al direct getemperd door hetzelfde artikel dat stelt dat de bepalingen met betrekking tot zaken van toepassing zijn op dieren…….In een notendop stelt het artikel dus dat dieren geen zaken zijn, maar in juridische zin moeten ze wel als zaken worden beschouwd. De hoop dat het artikel baanbrekende gevolgen zal hebben op het terrein van dierenwelzijn wordt hiermee wel een beetje in de grond geboord. Enige teleurstelling kunnen we ons als Hondenbescherming dan ook niet onderdrukken en betitelen we het wetsartikel toch wel een beetje als ‘symboolwetgeving’. Aan de andere kant zijn we toch ook wel verheugd dat de in de maatschappij levende notie dat dieren geen zaken zijn nu in de wet is verankerd. Die slag is alvast binnen en wie weet waar het naar toe kan leiden……. 

Terug naar nieuwsoverzicht