Meld schade aan honden door vuurwerk bij de Hondenbescherming

20 december 2012

Vuurwerk is voor veel dieren een ramp. Vuurwerk kan erge angst geven. Naast deze emotionele schade, kan vuurwerk ook lichamelijk schade geven. Dit kan veroorzaakt worden doordat honden vluchten en aangereden worden, of door het vuurwerk zelf.

De Hondenbescherming wil graag duidelijker in beeld brengen welke schade er aan honden ontstaat door vuurwerk. Daarbij heeft ze uw hulp nodig!

Meld schade aan honden door vuurwerk via vuurwerkschade@live.nl.

Tracht daarbij zo goed mogelijk aan te geven om welk type hond het gaat, hoe oud de hond is, waar de hond was toen de schade werd toegebracht, welke schade er was en waardoor deze werd veroorzaakt.

Terug naar nieuwsoverzicht