Hondenbescherming reageert afwachtend op nieuws over verplichte I&R

17 september 2012

Al meer dan een jaar wacht de Hondenbescherming tezamen met een groot aantal andere dierenbeschermingsorganisaties op de door de overheid beloofde invoering van een verplichte I&R voor honden. Na een lange ‘radiostilte’ geeft de overheid nu aan dat alle hondenpups vanaf het voorjaar 2013 verplicht moeten worden gechipt.

De Hondenbescherming is verheugd over dit bericht, maar afwachtend, onder andere omdat geen exacte invoeringsdatum genoemd is.

Uiteraard is de Hondenbescherming groot voorstander van een verplichte I&R voor honden. Dankzij I&R kunnen misstanden met honden worden aangepakt, zoals mishandeling en verwaarlozing. En I&R is ook een belangrijk hulpmiddel in de bestrijding van de malafide hondenhandel.

Als in het voorjaar van 2013 daadwerkelijk een verplichte I&R voor honden gaat gelden dan houdt dat in dat elke eigenaar verplicht is zijn hond binnen 7 weken na geboorte te laten chippen. De eigenaar moet onder meer zijn naam, adres en woonplaats registreren. De gegevens van de eigenaar worden opslagen in een databank. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel of fokkerij opsporen of nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de eigenaar op te sporen.

De Hondenbescherming hoopt dan ook dat de overheid snel concretere gegevens publiceert over de start van de verplichte I&R.

Terug naar nieuwsoverzicht