Misschien drie maanden nadenken voor je een hond aanschaft?

5 september 2012

Wil je een pup kopen? Onderzoek van de Hondenbescherming laat zien dat bedenktijd een hoop honden- en mensenleed kan voorkomen.

Twaalf duizend honden belandt jaarlijks in het asiel. De helft onnodig. Ondoordachte aanschaf is in deze gevallen oorzaak van de afstand. De Hondenbescherming wil graag helpen om dit aantal te verkleinen. Zij geeft als tip bedenktijd in te lassen voordat je de hond in huis haalt.

Uit recent onderzoek van de Hondenbescherming blijkt dat zesduizend honden in het asiel terecht komen, omdat de eigenaar niet goed weet wat het hebben van een hond inhoudt. Men onderschat wat het vraagt om een hond te houden, heeft de hond onverantwoord aangeschaft en/of geen opvoedingscursus met de hond gevolgd.

Mensen die afstand doen van hun hond geven aan verrast te zijn door de tijd en aandacht die hun hond van ze vraagt. Opvoeden blijkt in veel gevallen moeilijker dan gedacht.

‘Een hond is dus niet alleen maar leuk voor de kinderen, mooi of gezellig’, aldus woordvoerder De Wit van de Hondenbescherming. ‘Een hond vraagt ook veel van zijn baasje. Wanneer deze niet kan bieden wat de hond nodig heeft, ontstaan de problemen en moet de hond naar het asiel.‘

Een goede voorbereiding vooraf, kan dit leed voorkomen. Zo wordt de hond niet de dupe van de ondoordachte aanschaf en hoeft de eigenaar niet te leven met een schuldgevoel of een gevoel van mislukking, omdat hij de hond naar het asiel heeft moeten brengen.

Terug naar nieuwsoverzicht