De Hondenbescherming na de trek- en kettinghonden

3 september 2012

HONDerd jaar Hondenbescherming, wat is er in al die tijd bereikt? Op onze website vindt u dit jaar een aantal historische artikelen. In het eerste deel heeft u gelezen over de trekhond, de schande voor het landschap. Het tweede deel ging over de 'kettinghond'. In dit derde en laatste deel leest u over de ontwikkelingen na het tijdperk van de trek- en kettinghonden.

Wanneer het lot van de trekhonden en daarna de kettinghonden verbeterd is, is het werk van de Hondenbescherming nog niet klaar. Onder een nieuwe naam: ‘Bond tot Bescherming van Honden’, later ‘Hondenbescherming’ gaat ze voortvarend aan de slag om ‘modern’ hondenleed aan te pakken. Nieuwe tijden blijken helaas nieuw leed te brengen.

Onder de speerpunten blijven helaas verwaarlozing en mishandeling. Hoewel het op minder grote schaal voorkomt en er echt stappen zijn gemaakt, blijven er honden lijden onder een slechte behandeling. Steeds vaker gebeurt dit achter gesloten deuren. Daardoor wordt inspectie lastiger.

Voorlichting blijft ook noodzakelijk, niet alleen om verwaarlozing en onbedoelde mishandeling te voorkomen. In de recentere tijden, schaffen steeds meer mensen een hond aan, omdat ze het een mooi gezelschapsdier vinden. Vaak zonder te beseffen wat een hond eigenlijk nodig heeft.

Nieuw leed is er ook in de vorm van de malafide hondenhandel. Door de grotere vraag naar gezelschapshonden ontstaat er een markt voor ‘goedkope, mooie honden’. Tienduizenden honden per jaar worden geboren en gehouden in erbarmelijke omstandigheden. De Hondenbescherming bindt de strijd aan.

Terwijl de maatschappij drukker wordt, komt de hond steeds meer in de knel. Sommige knelpunten blijven, anderen komen naar voren door veranderingen in de samenleving. Terwijl het werk van de inspectiedienst voort wordt gezet en voorlichtingstaken worden uitgebreid, komen er nieuwe activiteiten bij. De Hondenbescherming ondersteunt pionieronderzoeken naar besmettelijke hondenziekten, helpt mee aan het realiseren van het coupeerverbod, ondersteunt asielen bij het verbeteren van hun kwaliteit van zorg en springt op de bres voor de oudere hond die tussen wal en schip dreigt te raken. Overleg en overdracht van kennis staan steeds centraal. Een lange adem heeft ze ook. Immers de afschaffing van de trekhond is helaas ook niet in één jaar gerealiseerd. Geduld en volhardendheid zitten in de genen van de organisatie.

In de laatste jaren van het vorige millennium wordt een professionaliseringsslag gemaakt. De organisatie verkrijgt het CBF-keurmerk en de kantoorvoering wordt geprofessionaliseerd waardoor hulp nog beter verleend kan worden. Tegenwoordig is de Hondenbescherming een compacte, efficiënte goede doelenorganisatie. Deskundigheid en samenwerking zijn belangrijke pijlers. Hondenbezitters (in spé) kunnen er terecht voor advies en voorlichting. Asielen en particulieren kunnen er aankloppen voor financiële steun in noodsituaties. De organisatie stimuleert onderzoek op het gebied van hondenwelzijn en verantwoord hondenbezit en beïnvloedt wet- en regelgeving. Terwijl directe hulp aan de hond bovenaan het prioriteitenlijstje is blijven staan, getuige het werk van de Inspectiedienst Gezelschapsdieren en de opvang van oudere honden. De organisatie gaat steeds met haar tijd mee en zal dit – dankzij haar donateurs en leden – blijven doen, zo lang dit nodig is.

Terug naar nieuwsoverzicht