Opkomen voor het welzijn van de kettinghond

8 mei 2012

HONDerd jaar Hondenbescherming, wat is er in al die tijd bereikt? Op onze website vindt u dit jaar een aantal historische artikelen. In het eerste deel heeft u gelezen over de trekhond, de schande voor het landschap. In dit tweede deel leest u over het lot van de kettinghond in het midden van de vorige eeuw.

Wanneer in deze periode de laatste trekhonden definitief worden uitgespannen, is de Hondenbescherming, toen nog ‘Anti Trekhondenbond’ genaamd, al enige tijd actief om het lot van de kettinghond te verbeteren. In 1955 zijn er in Nederland ongeveer 60.000 kettinghonden. Zij liggen vaak aan korte en zware kettingen zonder enige beschutting en voeren hun wakende taak uit, zonder dat ze veel contact hebben met andere levende wezens.

Omdat er op dat moment nog geen wettelijke bescherming is van deze honden, kunnen de inspecteurs van de ‘Bond’ weinig anders doen dan in overleg treden met de eigenaars. Terwijl de organisatie haar naam verandert naar Anti Trek- en Kettinghondenbond, gaat ze actief aan de slag om deugdelijke wetten ingesteld te krijgen die deze honden kunnen beschermen. Daarnaast zet ze haar voorlichting voort aan de eigenaren en worden er slimme oplossingen gezocht om minimaal beschutting voor de honden te realiseren.

De aanpak op meerdere fronten geeft resultaat. Terwijl door inspecteurs honden van hun te zware kettingen worden afgepraat, brengt een intensieve campagne hun lot onder brede aandacht. Het vraagt altijd meer tijd dan de ‘Bond’ wil, maar uiteindelijk wordt er wettelijke bescherming aan de waak- en heemhonden geboden. Daarnaast wordt het verschil opgeheven in de belastingheffing in veel gemeenten tussen een zogeheten ‘bedrijfshond’ en een ‘luxe hond’. Tot dan wordt een hond gemakshalve aan de ketting gelegd omdat voor een bedrijfshond (lees: kettinghond) minder belasting hoeft te worden betaald dan voor een luxe hond.

Het ‘Besluit inzake het houden van een waak– of heemhond’ is tot de dag van vandaag een nuttig instrument voor inspecteurs wanneer ze wantoestanden aantreffen. Hopelijk blijft het behouden wanneer de nieuwe Wet Dieren wordt ingevuld!Lees daarover meer via deze link: Hondenbescherming over ontwerpbesluit houders van dieren

Terug naar nieuwsoverzicht