Hondse behoeften

3 mei 2012

De moderne hond moet veel, maar mag weinig. Veel hondenbezitters weten niet meer zo goed waaraan de hond behoefte heeft, wat hij nodig heeft om een goed leven te leiden.

Ontstaan huishond

Onze tegenwoordige hond stamt af van de wolf. Toch is onze huishond vandaag de dag verre van een wolf. In een periode van meer dan tienduizend jaar is er door selectie veel veranderd aan het dier. Kijk alleen al naar het uiterlijk van een hond. Zijn kop en herseninhoud is veel kleiner dan van een wolf, zelfs bij honden die even zwaar zijn als een wolf.

Ook zijn gedrag is anders. Zo tonen honden langer ‘speels/jong’ gedrag dan wolven die sneller ‘volwassen’ worden. Door de jarenlange selecties op kenmerken is er een grote diversiteit aan hondenrassen en -typen ontstaan. Er zijn honden van een kilogram en van honderd kilogram en hondentypen die bijna elk denkbare taak kunnen uitvoeren. Wil je een hond bepaald gedrag aanleren (of afleren), dan kun je hieraan werken (trainen). Echter, naast de ervaringen van de hond, is ook zijn erfelijke basis belangrijk. Daarmee wordt de hond geboren. Probeer een Pekinees maar eens een kudde schapen te laten drijven. Of een Chihuahua een drenkeling binnen te laten halen. Geheel onmogelijk is het niet, maar het is wel een hele zware opgave!

Hondse behoeften

Elke hond heeft bepaalde behoeften, voorwaarden waaraan voldaan moet worden om hem een goed leven te laten leiden.

Behoeften van de hond zijn bijvoorbeeld:
• Voedsel verwerven en eten
• Jezelf (en eventueel anderen) verzorgen en sociaal contact
• Rusten
• Bewegen - geestelijk en lichamelijk (rennen, spelen, onderzoeken, etc.)
• Jezelf veilig houden

Soms lijkt de behoefte van de hond op die van ons als mens, maar soms ook niet. Neem een situatie waarin een mens behoefte heeft om te knuffelen met de hond. Terwijl de hond zichzelf wil veilig houden. Hij kan dan van zich af snauwen of bijten. Niet altijd wordt dat door de mens -die wil knuffelen- begrepen. Hij of zij bedoelt het immers goed. Die bedoeling kan de hond echter niet raden of kennen.

Dat de ene hond in een situatie anders reageert dan een andere kan komen door verschil in behoeften in het algemeen of op dat moment. Heeft de ene hond zijn buik al vol, de ander niet. Dan kan de ene hond wel naar je toe komen voor iets lekkers, de ander niet. Hebben ze geen van beide hun buik vol, maar heeft de ene hond meer behoefte aan eten dan de ander, dan kun je ook een verschil zien. Zeker als de hond met minder behoefte aan eten, meer behoefte heeft zichzelf veilig te houden en je niet vertrouwt. Motivatie om gedrag te tonen verschilt van hond tot hond en van situatie tot situatie, omdat behoeften verschillen.

Hondse behoeften in de huidige samenleving
Om een hond een goed leven te bieden, moet voldaan worden aan zijn behoeften. Door te snappen waar een hond op een bepaald moment behoefte aan heeft, ga je snappen waarom hij bepaald gedrag toont.

Juist in onze drukke, hedendaagse samenleving, gaan we nog wel eens voorbij aan wat een hond nodig heeft. Voldoende beweging krijgen als de eigenaar een (te) drukke dag heeft bijvoorbeeld. Als de hond langdurig niet aan een of meerdere van zijn behoeften kan voldoen, heeft hij geen goed leven. Als eigenaar kun je dat merken doordat de hond niet lekker in zijn vel zit of doordat hij ongewenst gedrag gaat tonen: blaffen, niet luisteren of agressie bijvoorbeeld. Belangrijk dus om goed in de gaten te houden of de hond genoeg kan voldoen aan zijn behoeften en op welke wijze dit verantwoord kan!

Terug naar nieuwsoverzicht