Waar blijft de I&Rplicht?

19 maart 2012

Op 1 maart van dit jaar zou de algehele identificatie- en registratieplicht voor honden gaan gelden. Dit zou inhouden dat alle honden die vanaf deze datum worden geboren verplicht gechipt moeten worden en ingeschreven moeten worden bij een databank.

Helaas is echter op 1 maart deze verplichting niet ingevoerd en tot op heden is het ook erg stil gebleven vanuit het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) over wanneer nu de verplichting wel gaat gelden.

De Hondenbescherming hoopt dat de verplichting snel gaat gelden, omdat de I&R plicht een belangrijk hulpmiddel kan zijn om een groot aantal misstanden op hondengebied te bestrijden. Of het nu gaat om fokken, verhandelen, erfelijke ziekten, bijtongevallen of mishandeling; aan de hand van registratie van iedere individuele hond zijn problemen beter in kaart te brengen en te bestrijden.

Erfelijke afwijkingen en gedragsproblemen komen met name voor bij fokkers die honden op grote schaal produceren en verhandelen. Er wordt zeer onzorgvuldig gefokt, veelal met zieke dieren, waardoor de kans op erfelijke afwijkingen zeer groot is. Zodra alle honden zijn geïdentificeerd en geregistreerd, zullen patronen zichtbaar worden en zijn de sporen naar ouderdieren en fokkers te herleiden. Dus kom op met die I&Rplicht!

Terug naar nieuwsoverzicht