Vaste commissie ELI ontvangt jubileumboek Hondenbescherming

27 februari 2012

Morgen ontvangt de Vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het jubileumboek van de Hondenbescherming over haar honderdjarig bestaan. De Hondenbescherming is blij dat de Vaste commissie voor EL&I met het in ontvangst nemen van het boekje wil stilstaan bij het jubileum van de organisatie.

Bij de overhandiging wil de organisatie benadrukken dat het uniek is dat er een organisatie is die zich specifiek inzet voor de belangen van honden. Dit is nog altijd hard nodig, want in een land waar 1,9 miljoen honden worden gehouden, gaat helaas nogal wat fout. Hierbij valt te denken aan de misstanden in de fokkerij, aan de hondonvriendelijke trainingsmethoden en aan de vele gevallen van mishandeling en verwaarlozing.

De Hondenbescherming probeert daar waar mogelijk hier iets aan te doen, maar kan dit niet alleen. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft ze de overheid hard nodig, die wettelijke regels stelt ter waarborging van het welzijn van honden.

In het streven van de Hondenbescherming naar goede wetgeving is de Vaste commissie voor EL&I een belangrijk aanspreekpunt. Via de commissie kunnen ‘hondenkwesties’ aan de verantwoordelijke minister c.q. staatssecretaris worden voorgelegd en aangekaart. Zeer recentelijk heeft de organisatie de Vaste commissie voor EL&I een brief gestuurd waarin ze haar zorgen uit over een mogelijke versoepeling van het verbod op het gebruik van de hond als trekkracht en over het toekomstige Besluit gezelschapsdieren, waarvan de opzet in onze optiek kan leiden tot handhavingsproblemen.

Terug naar nieuwsoverzicht