Informatie over SEPA, IBAN en uw steun

Sinds 2014 worden betalingen in Nederland gedaan via ‘SEPA’-betalingen. Omdat dit ook invloed kan hebben op hoe u uw steun aan de Koninklijke Hondenbescherming overmaakt, vindt u hier informatie over SEPA.

Uw steun. Bent u lid van de Koninklijke Hondenbescherming? Dan hebt u stemrecht en kunt u via de jaarlijkse ledenvergadering (ALV) het beleid van de organisatie medebepalen. U bent al lid voor vijftien euro per jaar en bij incasso-betaling wordt een korting van 2,50 verleend.

Wat is het IBAN, de BIC-code en het Incassant ID van de Koninklijke Hondenbescherming?

IBAN: NL76INGB0000130184 BIC: INGBNL2A (te gebruiken voor betalingen uit het buitenland) Incassant ID: NL66ZZZ404092390000 (dit nummer wordt vermeld bij automatische incasso)

Op welk moment incasseert de Koninklijke Hondenbescherming?

Onze incasso per maand, kwartaal of per jaar vindt elke laatste maandag van de maand plaats. Als dit de laatste dag van de maand is, dan wordt één week eerder geïncasseerd. 

De incassodata voor 2019 zijn: 

28 januari, 25 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei, 24 juni, 29 juli, 26 augustus, 23 september, 28 oktober, 25 november, 30 december.

De jaarlijkse contributiebijdrage vindt altijd in de maand januari plaats. Wordt u in een andere maand lid of adoptant, dan incasseren we in de betreffende maand.

Wat is het doel van het vermelden van de incassodata?

Binnen SEPA is afgesproken om u vooraf te informeren over op welk moment er wordt geïncasseerd. Het doel van deze 'prenotificatie' is dat u geïnformeerd bent en kunt zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat om aan incassoverplichtingen te kunnen voldoen.

Hoe gaat de Koninklijke Hondenbescherming prenotificeren?

De Koninklijke Hondenbescherming zal jaarlijks aan het eind van het oude of begin van het nieuwe jaar via het nieuwsmagazine de incasso-momenten aan u laten weten. Hierbij gaan we er vanuit dat de door u verstrekte adresgegevens zo juist en volledig mogelijk zijn, zodat het magazine goed bij u arriveert. Wilt u uw gegevens checken? Mail naar info@hondenbescherming.nl of bel van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 14.30 met 070-3388538

Vragen? Neem gerust contact met ons op: info@hondenbescherming.nl of 070-3388538 (ma t/m do van 9.30-14.30).

Wat is SEPA?

Europa is op weg naar een gezamenlijk internationaal betaalsysteem: SEPA (Single European Payments Area). Ook de Koninklijke Hondenbescherming moet voldoen aan de eisen die de Europese Unie stelt. Wij dragen hier zorg voor. Voor u als lid, adoptant of donateur verandert er vrijwel niets. Toch zijn er enkele zaken waarvan u op de hoogte moet zijn. Wij informeren u daarover graag op deze webpagina.

Wat is IBAN?

Een van de dingen die voor u verandert, is dat u een IBAN-rekeningnummer (International Bank Account Number) krijgt. Dit is een langer rekeningnummer waarmee betalen binnen Europa gemakkelijker wordt. Het bestaat uit uw oude rekeningnummer, aangevuld met een aantal cijfers en letters.

Wat is mijn IBAN-rekeningnummer?

U vindt uw IBAN op uw rekeningafschrift en/of in uw internetbankieren-omgeving. 

Ik woon in het buitenland/Europa. Wat verandert er voor mij?

Betalen van en naar het buitenland wordt gemakkelijker door IBAN. U kunt vanaf nu uw IBAN-rekeningnummer gebruiken voor uw betaling aan de Koninklijke Hondenbescherming. U heeft dan ook onze BIC-code nodig: INGBNL2A. Als u een machtiging wilt afgeven aan de Koninklijke Hondenbescherming, dan is dat door de SEPA-afspraken vanaf nu ook mogelijk. Wilt u dit dan laten weten via info@hondenbescherming.nl? Dan sturen we u een machtigingsformulier toe.